ga_pungmo

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nội dung.5
Chương I: Cơ sở lí luận của việc thúc đẩy cà phê sang thị trường Mỹ.5
I. Xuất khẩu và sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ.5
1. Xuất khẩu - Con đường phát triển có hiệu quả nền kinh tế quốc gia để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.5
2. Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê Việt Nam sang
thị trường Mỹ .6
II. Tăng cường xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ-một định hướng chiến lược quan trọng.7
1. Đặc điểm thị trường Mỹ.7
2. Xuất khẩu cà phê-một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.9
Chương II. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ.13
I. Sơ qua vài nét về xuất khẩu cà phê của Việt Nam.13
1. Vài nét về ngành cà phê Việt Nam.13
2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam.1 4
II. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ.17
1. Khó khăn và thuận lợi khi xuất khẩu cà phê Việt Nam
sang thị trường Mỹ .17
2. Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu vào Mỹ .24
3. Tình hình xuất khẩu cà phê sang Mỹ của Việt Nam 24
4. Những kết luận rút ra từ tình hình xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ 26

Chương III. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ
I. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ. .31
1. Các giải pháp từ phía nhà nước.31
2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp.31
II. Các giải pháp về phía doanh nghiệp .34
1. Tích cực tìm hiểu về thị trường Mỹ, tăng cường các hoạt động
xúc tiến thương mại . .34
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam .35
3. Liên kết các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để đáp ứng các đơn hàng lớn .36
Kết luận.37
Tài liệu tham khảo 38
MỤC LỤC

Lời nói đầu.............................................................................................................3
Nội dung.................................................................................................................5
Chương I: Cơ sở lí luận của việc thúc đẩy cà phê sang thị trường Mỹ................5
I. Xuất khẩu và sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ.........................................................................................................5
1. Xuất khẩu - Con đường phát triển có hiệu quả nền kinh tế quốc gia để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới...................................................................5
2. Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê Việt Nam sang
thị trường Mỹ ..................................................................................................6
II. Tăng cường xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ-một định hướng chiến lược quan trọng..................................................................................................................7
1. Đặc điểm thị trường Mỹ............................................................................7
2. Xuất khẩu cà phê-một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam...........9
Chương II. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ.................13
I. Sơ qua vài nét về xuất khẩu cà phê của Việt Nam..........................................13
1. Vài nét về ngành cà phê Việt Nam........................................................13
2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam...........................................1 4
II. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ..................17
1. Khó khăn và thuận lợi khi xuất khẩu cà phê Việt Nam
sang thị trường Mỹ……………………………………………………….17
2. Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu vào Mỹ…………………………...24
3. Tình hình xuất khẩu cà phê sang Mỹ của Việt Nam …………………24
4. Những kết luận rút ra từ tình hình xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ……………………………………………………………26

Chương III. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ
I. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ..…..31
1. Các giải pháp từ phía nhà nước............................................................................31
2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp.....................................................................31
II. Các giải pháp về phía doanh nghiệp …………………………………………...34
1. Tích cực tìm hiểu về thị trường Mỹ, tăng cường các hoạt động
xúc tiến thương mại………………………………………………………….…….34
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam ………………..35
3. Liên kết các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để đáp ứng các đơn hàng lớn…….36
Kết luận..................................................................................................................37
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………38


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đối với nền kinh tế tong quốc gia và thế giới, hoạt động kinh doanh và các hình thức kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng phong phú và đang trở thành một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu từ lâu đã chiếm một vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Hoạt động xuất khẩu đóng một vai trò vô cùng to lớn phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước, là chìa khoá mở ra các giao dịch kinh tế cho quốc gia.
Nước ta từ khi thực hiện chủ trương “mở cửa”, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới ” của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu đã có những bước tiến lớn cả về chất và về lượng. Hàng hoá Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều nước trong đó có quốc gia Hoa Kỳ.
Thị trường Mỹ là một thị trường rất lớn và giàu tiềm năng, hoạt động xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam sang Mỹ trong những năm qua luôn đạt mức ổn định, số lượng xuất khẩu cà phê ngày càng tăng, đặc biệt từ khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/12/2001, có thể khẳng định rằng việc hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường mỹ một thị trường có sức mua lớn nhất thế giới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và có thể cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường cà phê của Mỹ.
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thực thi sẽ có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước kể cả các nhà đầu tư Mỹ gia tăng đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào ngành công nghiệp cà phê nói riêng để nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, tạo điều kiện cho cà phê Việt Nam có chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường cà phê toàn thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội, thuận lợi trên đây hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng đặt ra cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ cũng không ít những khó khăn và thách thức. Bởi vì các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam là những người đến sau so với các đối thủ cạnh tranh mạnh khác như Braxin, Colombia,... các đối thủ này từ lâu đã giành được một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường cà phê Mỹ.
Nhìn chung, hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/12/2001, đã đem lại cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức. Để xem phân tích hoạt động sản xuất, xuất khẩu cà phê nhằm thúc đẩy số lượng, chất lượng cũng như giá cà phê xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đưa cà phê xứng đáng là một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam và là mặt hàng không thể thiếu của thị trường Mỹ. Em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ”. Đề tài được trình bày trong ba chương sau:
Chương I: Cở sở lý luận của việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ.
ChươngII: Thực trạng của hoạt động xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ.
Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ.
Đây là một đề tài phức tạp, lại do hạn chế về trình độ nên chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy cô giáo để đề án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành Thank sự chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy giáo ThS: Nguyễn Thành Hiếu đã chỉ giúp em những sai sót của mình và làm cho đề án ngày càng hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

phuongdung88888

New Member
Re: [Free] Đề án Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ

cho mình xin link download tài liệu này!
 

daigai

Well-Known Member
link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
 

Diepaenh1808

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nội dung.5
Chương I: Cơ sở lí luận của việc thúc đẩy cà phê sang thị trường Mỹ.5
I. Xuất khẩu và sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ.5
1. Xuất khẩu - Con đường phát triển có hiệu quả nền kinh tế quốc gia để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.5
2. Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê Việt Nam sang
thị trường Mỹ .6
II. Tăng cường xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ-một định hướng chiến lược quan trọng.7
1. Đặc điểm thị trường Mỹ.7
2. Xuất khẩu cà phê-một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.9
Chương II. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ.13
I. Sơ qua vài nét về xuất khẩu cà phê của Việt Nam.13
1. Vài nét về ngành cà phê Việt Nam.13
2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam.1 4
II. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ.17
1. Khó khăn và thuận lợi khi xuất khẩu cà phê Việt Nam
sang thị trường Mỹ .17
2. Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu vào Mỹ .24
3. Tình hình xuất khẩu cà phê sang Mỹ của Việt Nam 24
4. Những kết luận rút ra từ tình hình xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ 26

Chương III. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ
I. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ. .31
1. Các giải pháp từ phía nhà nước.31
2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp.31
II. Các giải pháp về phía doanh nghiệp .34
1. Tích cực tìm hiểu về thị trường Mỹ, tăng cường các hoạt động
xúc tiến thương mại . .34
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam .35
3. Liên kết các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để đáp ứng các đơn hàng lớn .36
Kết luận.37
Tài liệu tham khảo 38
MỤC LỤC

Lời nói đầu.............................................................................................................3
Nội dung.................................................................................................................5
Chương I: Cơ sở lí luận của việc thúc đẩy cà phê sang thị trường Mỹ................5
I. Xuất khẩu và sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ.........................................................................................................5
1. Xuất khẩu - Con đường phát triển có hiệu quả nền kinh tế quốc gia để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới...................................................................5
2. Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu cà phê Việt Nam sang
thị trường Mỹ ..................................................................................................6
II. Tăng cường xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ-một định hướng chiến lược quan trọng..................................................................................................................7
1. Đặc điểm thị trường Mỹ............................................................................7
2. Xuất khẩu cà phê-một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam...........9
Chương II. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ.................13
I. Sơ qua vài nét về xuất khẩu cà phê của Việt Nam..........................................13
1. Vài nét về ngành cà phê Việt Nam........................................................13
2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam...........................................1 4
II. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ..................17
1. Khó khăn và thuận lợi khi xuất khẩu cà phê Việt Nam
sang thị trường Mỹ……………………………………………………….17
2. Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu vào Mỹ…………………………...24
3. Tình hình xuất khẩu cà phê sang Mỹ của Việt Nam …………………24
4. Những kết luận rút ra từ tình hình xuất khẩu cà phê sang
thị trường Mỹ……………………………………………………………26

Chương III. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ
I. Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ..…..31
1. Các giải pháp từ phía nhà nước............................................................................31
2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp.....................................................................31
II. Các giải pháp về phía doanh nghiệp …………………………………………...34
1. Tích cực tìm hiểu về thị trường Mỹ, tăng cường các hoạt động
xúc tiến thương mại………………………………………………………….…….34
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam ………………..35
3. Liên kết các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để đáp ứng các đơn hàng lớn…….36
Kết luận..................................................................................................................37
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………38


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đối với nền kinh tế tong quốc gia và thế giới, hoạt động kinh doanh và các hình thức kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng phong phú và đang trở thành một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu từ lâu đã chiếm một vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Hoạt động xuất khẩu đóng một vai trò vô cùng to lớn phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước, là chìa khoá mở ra các giao dịch kinh tế cho quốc gia.
Nước ta từ khi thực hiện chủ trương “mở cửa”, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới ” của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu đã có những bước tiến lớn cả về chất và về lượng. Hàng hoá Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều nước trong đó có quốc gia Hoa Kỳ.
Thị trường Mỹ là một thị trường rất lớn và giàu tiềm năng, hoạt động xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam sang Mỹ trong những năm qua luôn đạt mức ổn định, số lượng xuất khẩu cà phê ngày càng tăng, đặc biệt từ khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/12/2001, có thể khẳng định rằng việc hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường mỹ một thị trường có sức mua lớn nhất thế giới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và có thể cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường cà phê của Mỹ.
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thực thi sẽ có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước kể cả các nhà đầu tư Mỹ gia tăng đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào ngành công nghiệp cà phê nói riêng để nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, tạo điều kiện cho cà phê Việt Nam có chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường cà phê toàn thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội, thuận lợi trên đây hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng đặt ra cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ cũng không ít những khó khăn và thách thức. Bởi vì các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam là những người đến sau so với các đối thủ cạnh tranh mạnh khác như Braxin, Colombia,... các đối thủ này từ lâu đã giành được một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường cà phê Mỹ.
Nhìn chung, hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/12/2001, đã đem lại cho việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức. Để xem phân tích hoạt động sản xuất, xuất khẩu cà phê nhằm thúc đẩy số lượng, chất lượng cũng như giá cà phê xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đưa cà phê xứng đáng là một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam và là mặt hàng không thể thiếu của thị trường Mỹ. Em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ”. Đề tài được trình bày trong ba chương sau:
Chương I: Cở sở lý luận của việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ.
ChươngII: Thực trạng của hoạt động xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ.
Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ.
Đây là một đề tài phức tạp, lại do hạn chế về trình độ nên chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy cô giáo để đề án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành Thank sự chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy giáo ThS: Nguyễn Thành Hiếu đã chỉ giúp em những sai sót của mình và làm cho đề án ngày càng hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

down về mà lỗi font chữ hết b oi
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản Luận văn Kinh tế 0
D Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Everpia Việt Nam Marketing 0
D giải pháp thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ vận tải biển việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn Kinh tế 1
T Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Luận văn Kinh tế 0
N Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ thép trên thị trường nội địa của công ty TNHH Công Nghiệp Quang M Luận văn Kinh tế 0
S Một số giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gạo của công ty cổ phần vận tải xây dựng và chế biến Luận văn Kinh tế 0
H Giải pháp thúc đẩy hoạt động tín dụng nhằm phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hà Luận văn Kinh tế 0
A Giải pháp để thúc đẩy quá trình CPH NHTMNN Luận văn Kinh tế 0
A Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty xây dựng số 4 Luận văn Kinh tế 0
G Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ cho nhà chung cư cao tầng tại chi nhánh Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top