sundayls_02

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 5
1.1 Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện tại Việt Nam 5
1.1.1 Quan niệm “Tổ chức sự kiện” Việt Nam 5
1.1.2 Những hoạt động chủ yếu của hoạt động tổ chức sự kiện tại Việt Nam 8
1.2 Giới thiệu chung về công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 12
1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 12
1.2.2 Quan điểm phục vụ và định hướng phấn đấu của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 13
1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 13
1.2.4 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 14
1.3 Năng lực và điều kiện kinh doanh của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 16
1.3.1 Năng lực tài chính 16
1.3.2 Năng lực thiết kế, sáng tạo 18
1.3.3 Năng lực nhân sự 20
1.4 Ma trận SWOT . .21
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 25
2.1 Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 25
2.1.2 Phân tích hoạt động tổ chức sự kiện của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường 25
2.1.2 Phân tích các hoạt động tổ chức sự kiện của công ty 27
2.2 Một số sự kiện tiêu biểu của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 38
2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông 43
2.4 Đánh giá các hoạt động tổ chức sự kiện của công ty qua các năm 44
2.4.1 Thành công 44
2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại 45
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 47
3.1 Công tác hậu cần 47
3.2 Triển khai sự kiện 53
3.3 Hoạt động sau sự kiện 55
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, bên cạnh đó là xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, Marketing đã dần được chú ý nhiều hơn nhằm giúp các doanh nghiệp chiếm được thiện cảm từ phía người tiêu dùng. Điều này được thể hiển rõ nét trong các chiến lược chuyên nghiệp từ phía các công ty trong việc sử dụng các công cụ Mar – Mix của mình để tạo dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng. Chính từ đó đã hình thành nên những lĩnh vực đặc biệt chuyên sâu của Marketing, thậm chí chúng hình thành nên những ngành mới, những nghề mới mang màu sắc chuyên biệt, trong đó có nghề Tổ chức sự kiện, mà người làm Marketing vẫn quen gọi là Event. Hơn nữa, trong thời đại mới, các công cụ truyền thông như quảng cáo, khuyến mãi, hay giảm giá có vẻ kém hiệu quả, thì người tiêu dùng ngày càng thích thú với những Event mà các công ty tạo ra để quảng bá sản phẩm mới, hay Thank khách hàng vì tình cảm mà họ dành cho công ty. Trong khi đó, chi phí dành cho tổ chức sự kiện lại thấp hơn nhiều so với quảng cáo hay khuyến mãi. Chính điều này đã tạo cơ hội cho hoạt động tổ chức sự kiện ngày càng mở rộng quy mô của mình, cả về số lượng và chất lượng. Đặt trong mối quan hệ với các biến số Mar – mix, tổ chức sự kiện cũng có những tương tác đặc thù, tạo ra một hệ thống truyền thông mới rất hiệu quả đến với người tiêu dùng.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, rất nhiều công ty tổ chức sự kiện đã được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh, tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Và năm 2005 công ty cổ phần văn hóa Phương Đông đã được thành lập, cho đến nay đã trải qua 5 năm hoạt động kinh doanh. Đây không phải là quãng thời gian dài, song công ty đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng, cũng như có được lòng tin của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo – truyền thông, truyền hình.
Hiện nay, cạnh tranh gay gắt trên thị trường khiến các công ty tổ chức sự kiện ngày càng nâng tầm quan trọng của chuyên nghiệp hóa. Ai cũng nói mình chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là phải làm được mọi thứ, từ thứ nhỏ nhất đến thứ lớn nhất như làm kế hoạch, gửi giấy mời như thế nào, trình bày màu sắc sao cho phù hợp công ty, sản phẩm, khách mời là ai, ăn gì, chỗ ngồi thế nào, khách quan trọng thì đứng ra làm sao, bảo vệ an toàn thế nào.Tóm lại, phải hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, sinh viên lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông”, đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của công ty và những đánh giá của công chúng tham về sự kiện mà công ty tổ chức thực hiện. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cáo tính chuyên nghiệp trong hoạt động tổ chức sự kiện của công ty.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài tập chung nghiên cứu hai mục tiêu chính:
• Tìm hiểu hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tổ chức sự kiện nói riêng của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông
• Nghiên cứu, đáng giá và đề xuất những giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để hướng tới những mục tiêu trên thì nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là:
- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông
- Nghiên cứu những dữ liệu thu thập để nắm bắt được tình hình tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty
- Đánh giá về các hoạt động tổ chức sự kiện nhằm tìm ra những thành công và mặt hạn chế còn tồn tại.
- Đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động tổ chức sự kiện của công ty.

4. Đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu đề tài
• Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu những đối tượng chính là:
- Các hoạt động tổ chực sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông
- Ý kiến phản hồi của người tiêu dùng về các sự kiện diễn ra tại Hà Nội của các công ty cạnh tranh trên thị trường
• Phương pháp nghiên cứu: tìm hiểu tài liệu và thông tin thu thập được bằng các phương pháp:
- Phương pháp nghiên cứu tại bàn
- Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường: bằng điều tra phỏng vấn, quan sát và điều tra.
Bên cạnh đó để tìm hiểu ý nghĩa của những tài liệu và những thông tin thu thập được,tui còn sử dụng một số phương pháp như:
- Phương pháp phân tích tổng hợp: mục đích để chứng minh các luận điểm mà đề tài đưa ra một cách thuyết phục hơn.
- Phương pháp hệ thống tư duy: trên cơ sở phân tích thông tin thống kê số liệu, thông tin về doanh nghiệp, khách hàng người tiêu dùng, tui xây dựng lên những luận điểm cơ bản của nội dung đề tài.
- Phương pháp tư duy, so sánh đối chiếu: tiến hành so sánh đối chiếu các thông tin đã thu thập được về các doanh nghiệp, để rút ra những kết luận xác đáng trong nội dung nghiên cứu.
• Phạm vi nghiên cứu
- Về thời gian tập trung nghiên cứu từ năm 2005 đến nay
- Về không gian tập trung nghiên cứu các doanh nghiệp, công chúng tham gia sự kiện do công ty cổ phần văn hóa Phương Đông tổ chức.

4. Cấu trúc chuyên đề
Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, phần nội dung của đề tài bao gồm ba phần chính đó là:
Chương 1 – Tổng quan về Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông
Chương 2 – Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần văn hóa Phương Đông.
Chương 3 – Đề xuất các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

1.1 Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện tại Việt Nam
1.1.1 Quan niệm “Tổ chức sự kiện” Việt Nam
Tổ chức sự kiện dưới góc nhìn của các công ty tổ chức sự kiện
Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 20 công ty chuyên tổ chức về tổ chức sự kiện cùng rất nhiều các công ty quảng cáo hỗ trợ các công đoạn khác. Do sự phát triển mới đang ở giai đoạn đầu nên quá trình tổ chức cũng như nhận thức của các công ty vẫn còn nhiểu điểm mang tính kinh nghiệm, chưa khái quát thành lý luật thực tiễn nhằm đào tạo cho các lớp kế cận. Tuy nhiên cần nói thêm rằng các công ty tổ chức sự kiện Việt Nam nắm bắt tương đối tốt các xu thế chung của sự kiện thế giới, do vậy các sản phẩm họ tạo ra vẫn có sức lôi cuốn riêng. Qua tổng kết từ một số công ty tổ chức sự kiện có thể nhận thấy một số quan điểm của họ đối với sự kiện Việt Nam như sau:
Sự kiện là một sản phẩm mang nét đặc trưng của các công ty. Mỗi công ty tổ chức sự kiện đều tự tìm một thế mạnh riêng để khai thác và tạo ra lợi thế so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, theo quan điểm của mỗi nhà tổ chức, mỗi chương trình đều phải mang theo tinh thần chung của công ty với mục đích thu hút khách hàng (chính là các doanh nghiệp cần tổ chức sự kiện). Các công ty lớn và có truyền thông như Vinaxad tập trung định vị hình ảnh như một đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm hàng đầu Việt Nam, cách thức tổ chức của họ được nhận định là hoàn hảo và đảm bảo tính hiệu quả và khuyếch trương thương hiệu cho các doanh nghiệp tham gia. Công ty Đông Tây Promotion lại tạo được mối quan hệ với Đài truyền hình nên rất nhiều các show lớn đều lọt vào tay của công ty này. Công ty Coon Event là một doanh nghiệp nhỏ nhưng bản thân họ lại thích nghi rất nhanh với sự phát triển của thị trường Event khi các công ty cần quảng bá sản phẩm mới, họ đã tận dụng khả năng của mình để có các hợp đồng lớn. Về lĩnh vực tổ chức sự kiện mang tính cộng đồng xã hội, công ty Golden Event đang dần chiếm ưu thế do khả năng mang đến sự đột biến và tạo ra những giá trị gắn liền với lợi

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

phamchitrong149

New Member
Re: [Free] Giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

phamchitrong149

New Member
Re: [Free] Giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông

ket-noi.com
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần văn hóa Phương Đông

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top