Martial

New Member
Urban Empire-GOG
Đô thị đế chế là một "Thành phố Thước, tiên phong một giống mới của trò chơi chiến lược kết hợp các chức năng xây dựng thành phố với quy hoạch ********* và cho biết thêm các sự kiện xã hội và lịch sử sâu sắc vào trộn, tạo ra cả một trải nghiệm gameplay mới.
Code:
MINIMUM:[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, 64bit[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Intel i5-2400 / AMD FX-6350[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 6 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD HD 6850 2GB[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Storage: 4 GB available space[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]RECOMMENDED:[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, 64bit[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Intel Core i5 4690K / AMD FX8320 or newer[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 12 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI/AMD Radeon R9 290 3GB or newer[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Storage: 4 GB available space
Hình Ảnh
Code:
 https://www.fshare.vn/file/JNCI8CRKAG3V
 
Top