lilo_style36

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của Công ty TNHH Kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội
2 . 2 M ụ c t i ê u .............................................................................................................. 52 2.2.1 Một số mục tiêu chung đến năm 2015 ......................................................... 52 2.2.2 Cơ cấu sản lượng ........................................................................................ 53 2.2.3 Về cơ cấu các công trình trong thi công xây lắp ......................................... 53 2.2.4 Về cơ cấu địa bàn hoạt động ....................................................................... 53 2.3 Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty TNHH kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội ............................................................................................... 53 2.3.1 Xây dựng chiến lược đấu thầu tổng hợp ..................................................... 53 2.3.2 Nâng cao năng lực tài chính ....................................................................... 57 2.3.3 Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện ............................................................ 59 2.3.4 Hoàn thiện công tác tính giá ....................................................................... 63 2 . 3 . 5 K h a i t h á c v à s ủ d ụ n g h i ệ u q u ả m á y m ó c t h i ế t b ị ............................................. 64 2.3.6 Đẩy mạnh công tác Marketing trong đấu thầu xây lắp ............................... 68 2.4. Kiến nghị đối với Nhà nước, Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch đầu tư và với doanh nghiệp mời thầu. ............................................................................................. 69 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đấu thầu là một cuộc thi để lựa chọn ra nhà thầu có mức giá hợp lý nhất, hoạt động đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công. Ở Việt Nam, đấu thầu xuất hiện muộn hơn so với các nước khác nhưng nó đã nhanh chóng phát huy được vai trò đối với người mua, người bán và đối với nền kinh tế.
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top