daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng
Trong hoạt động thực tiễn của mình , con người bắt buộc phải tiếp xúc với các biến cố ngẫu nhiên không thể đoán trước được. Một lĩnh vực của Toán học có tên là : "Lí thuyết Xác suất" đã ra đời nhằm nghiên cứu các quy luật và các quy tác tính toán các hiện tượng ngẫu nhiên. Ngày nay Lí thuyết Xác suất (LTXS) đã trở thành một ngành Toán học lớn, chiếm vị trí quan trọng cả về lí thuyết lẫn ứng dụng. Một mặt LTXS là một ngành Toán học có tầm lí thuyết ở trình độ cao, mặt khác nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành KHKT và cả KHXH và Nhân văn.

Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng
NXB Giáo Dục 2005
Đặng Hùng Thắng
223 Trang
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top