huynhnhu191

New Member
Download Đề tài Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tại xóm 4 xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh miễn phíCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3
I.2. Mô tả sơ bộ dự án 3
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 6
II.1.Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam 6
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: 6
II.2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI .
II.3.Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
II.4.Thị trường và mật độ dân số tỉnh Quảng Nam.
II.5.Một số .
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 12
III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư. 12
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 14
IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng 14
IV.2.Điều kiện tự nhiên 14
IV.3.Hiện trạng sử dụng đất 15
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác
IV.3.3. Hiện trạng dân cư
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 15
IV.4.1. Đường giao thông 15
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt 15
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 15
V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 15
IV.4. 5. Hệ thống cấp nước
IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 15
CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
V.1. Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình
V.2. Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất
CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 16
VI.1.Phạm vi dự án 16
VI.2.Lựa chọn cấu hình và công suất 16
VI.3.Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng 16
VI.3.1. Qui mô đầu tư xây dựng:
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ
VII.1.Các hạng mục công trình
Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế
VII.2. Giải pháp thiết kế công trình
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động 18
CHƯƠNG IX: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH
IX.1.Tiến độ thực hiện 18
IX.2.Giải pháp thi công xây dựng 18
IX.2.1. Phương án thi công 18
IX.3.Sơ đồ tổ chức thi công
IX.4.Thiết bị thi công chính 20
IX.5.Hình thức quản lý dự án
CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,
X.1.Đánh giá tác động môi trường
CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27
XI.1.Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 27
XI.2.Nội dung Tổng mức đầu tư 27
CHƯƠNG XII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
XII.1.Nguồn vốn đầu tư của dự án 32
XII.2.Phương án hoàn trả vốn vay 33
CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH
XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 36
XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán
XIII.2.Tính toán chi phí 36
XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 39
XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 41
CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
XIV.1.Kết luận 43
XIV.2.Kiến nghị 43
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM
 Thu gom và xử lý chất thải:
Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường là điều bắt buộc
đối với các khu vực trạm. Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được
thực hiện từ khi xây dựng đến khi đi vào vận hành và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt
động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung
quanh. Việc thu gom và xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau:
Chất thải rắn
Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao gồm đất, đá,
giấy, khăn vải, ... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi phải được thu gom, phân loại
để có phương pháp xử lý thích hợp. Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng
được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế.
Những loại rác thải khó phân huỷ hay độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công
trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận
chuyển đến nơi xử lý theo quy định.
Các chất thải rắn phát sinh trong qúa trình sản xuất, bảo dưỡng các hạng mục như:
khăn lau, vòng đệm ... phải được thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp,
sau đó được xử lý ở bãi thải theo tiêu chuẩn quy định. Các phương tiện vận chuyển đất
đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây
ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp.
Chất thải khí
Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, phương
tiện vận chuyển và từ các thiết bị, hoạt động trạm vì vậy cần có những biện pháp
để làm giảm lượng chất thải khí ra ngoài môi trường, các biện pháp có thể dùng là:
Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ khác cần
thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lượng
chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và
được chứng nhận không gây hại đối với môi trường.
Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp
thời các sự cố có thể xảy ra.
Sử dụng các van cô lập, khi đấu nối với các thiết bị hiện hữu tránh hiện tượng khí
đọng lại gây cháy nổ.
Chất thải lỏng
Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom vào hệ thống thoát
nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực trạm. Nước thải có chứa chất ô nhiễm sẽ được
thu gom và đưa về khu xử lý nước thải còn nước không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống
thoát nước bề mặt và thải trực tiếp ra ngoài.
Trong giai đoạn vận hành, nước thải từ trạm sẽ được thu gom qua hệ thống mương
được đặt quanh khu vực trạm đê bao ngăn cháy và chảy về hầm chứa được đặt tại góc
của đê bao ở vị trí thấp nhất.
Tiếng ồn
Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi công như dụng
cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt .... sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ
ảnh hưởng đến nhân viên làm việc trong khu vực nhà máy và ở khu vực lân cận là nhỏ
nhất

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

maispryl

New Member
Re: [Free] Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tại xóm 4 xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

bài viết có ý nghĩa và cần thiết
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tại xóm 4 xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top