Doogan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)

Họ và tên giáo viên chấm báo cáo:...............................
Họ và tên sinh viên thực tập: ……………… Mã số SV: 310507019
A .Xác định điểm của cán bộ hướng dẫn.
Điểm chấm báo cáo thực tập thang điểm tối đa là 10 dựa vào phiếu chấm ở mục B.
B. Phiếu chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nội dung đánh giá Điểm tối đa Điểm thực
1. Hình thức trình bày 1.5
 Đúng format của khoa (Trang bìa, trang lời cảm ơn, trang đánh giá thực tập của khoa, trang mục lục và các nội dung báo cáo). 0.5
 Sử dụng đúng mã và font tiếng việt (Unicode Times Roman,Size 13).
0.5
 Trình bài mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả. 0.5
2. Lịch làm việc 1.0
 Có lịch làm việc đầy đủ cho 6 tuần. 0.5
 Hoàn thành tốt kế hoạch công tác ghi trong lịch làm việc (thông qua nhận xét của cán bộ hướng dẫn). 0.5
3. Nội dung thực tập 7.5
 Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập. 1.0
 Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao. 1.0
 Kết quả củng cố lý thuyết. 1.0
 Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành. 1.0
 Kinh nghiệm thực tiễn thu thập được. 1.0
 Kết quả thực hiện công việc tốt. 2.5
Tổng cộng 10
…….ngày…….tháng…….năm 2009 Giáo viên chấm báo cáo
(ký tên)
LỊCH LÀM VIỆC


TUẦN
CÔNG VIỆC


Tuần 1
Từ ngày 25-29/06/2009 - Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức hành chánh, nhân sự của cơ quan nơi thực tập.
- Môi trường làm việc của cơ quan nơi thực tập.
- Tìm hiểu về các quy định về an toàn lao động, an toàn trong sản xuất.

Tuần 2
Từ ngày 01-05/06/2009 - Tìm hiểu các biện pháp an toàn khi làm việc trên đường giây hạ áp đang có điện.

Tuần 3
Từ ngày 08-12/06/2009 - Lắp đặt điện kế một pha.
Tuần 4
Từ ngày 15-19/06/2009 - Lắp đặt điện kế một pha.
Tuần 5
Từ ngày 22-26/06/2009 - Tìm hiểu về lưới tuyền tải, phân phối của mạng điện.

Tuần 6
Từ ngày 29-03/07/2009 - Kiểm tra xử lý MBA ở điều kiện không bình thường và sự cố.


Càng long, ngày 25 tháng 05 năm 2009 Càng long, ngày 25 tháng 05 năm 2009
Cán bộ hướng dẫn Sinh viên thực tập
(Ký tên) (Ký tên)

…………………………. ………………………..

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TUẦN 1:

Từ ngày 25 tháng 05 năm 2009 đến ngày 29 tháng 05 năm 2009


TÌM HIỂU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH, NHÂN SỰ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NƠI THỰC TẬP VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, AN TOÀN TRONG CƠ QUAN NƠI THỰC TẬP.

 Cơ cấu tổ chức hành chánh, nhân sự trong cơ quan nơi thực tập.
Bộ máy tổ chức gồm:
1. Ông Nguyễn Hoàng Ri _ chủ nhiệm.
2. Ông Nguyễn Văn Mẫm _ thủ quỹ.
3. Ông Hà Huy Hoàng _ kế toán.
4. Ông Lương Văn Xoài _ đội trưởng kỹ thuật.
5. Ông Đoàn Văn Châu _ kiểm tra viên.
6. Ông Châu Quốc Cường _ nhân viên.
7. Ông Lê Văn Một _ nhân viên.
8. Ông Nguyễn Trường An _ nhân viên.
 Môi trường làm việc, các quy định an toàn lao động, an toàn trong cơ quan thực tập.
Hợp tác xã điện An Trường đóng trên địa bàn huyện Càng Long, ấp 7A xã An Trường huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh. Có chức năng thi công lắp đặt đường dây hạ áp, sửa chữa điện ..........
Do ngành điện là một ngành đặc thù không được có bất cứ sai sót nào trong quản lí, vận hành sửa chữa. Nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị là đưa an toàn lao động và bảo hộ lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất, kinh doanh, cho nên công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình công tác.
Trong suốt quá trình làm việc luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc và đảm bảo lao động an toàn không để xảy ra tai nạn lao động dù là nhẹ.

TÌM HIỂU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 2:
Từ ngày 01 tháng 06 năm 2009 đến ngày 05 tháng 06 năm 2009

TÌM HIỂU VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI CÔNG TÁC TRÊN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP ĐANG CÓ ĐIỆN
- Khi làm việc trên đường dây hạ áp đang có điện phải có phiếu công tác. Người chỉ huy trực tiếp phải có trình độ bậc an toàn bậc IV trở lên. Riêng việc thay cầu chì trời chỉ cần có phiếu sửa, lệnh công tác hàng ngày của đơn vị quản lí.
- Trên cột có nhiều đường dây điện khác nhau, phải có biển chỉ rõ điện áp từng đường dây. Khi tiến hành công tác, người cho phép và người chỉ huy trực tiếp cần xác định rõ đường dây sẽ tiến hành công việc thuộc trạm biến áp nào để làm đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết trước khi cho phép vào làm việc.
- Làm việc trên đường dây hạ áp đi trên cùng cột với đường dây cao áp đến 22kv phải tiến hành trong các điều kiện sau:
 Nếu thay ty sứ,căn lại dây,nâng dây trên những nhánh hạ áp đi vào các nhà thì không cần cắt điện cả đường dây hạ áp đó mà chỉ cần tháo đầu dây đấu vào đường dây chính. Công việc này cần có hai người trở lên và phải có phiếu công tác.Người chỉ huy trực tiếp phải có bậc III an toàn trở lên. Phải cắt cầu dao ở các nhánh rẽ đi vào các nhà. Phải thực hiện các quy định an toàn khi làm việc trên cao.


 Nếu căn lại dây, thay dây trên đường dây chính dọc theo tuyến phải cắt điện cả hai đường dây, công việc phải được tiến hành theo phiếu công tác. Người chỉ huy trực tiếp phải có trình độ an toàn ít nhất bậc III.
 Đường dây cao áp đi ở trên ty đã được cắt điện nhưng cũng phải tiếp đất ở những vi trí cần thiết để đảm bảo an toàn.
 Nếu trên cột có đường dây thông tin đi chung thì khi trèo lên thì phải dùng bút thử điện để xem dây thông tin có bị chạm cáp lực hay không. Khi làm việc phải đứng cao hơn dây thông tin và khi chạm người vào cột không được chạm vào dây thông tin.
- Khi trèo lên cột để kiểm tra dây lèo đèn chiếu sáng, được phép để điện nhưng phải có những biện pháp an toàn như sau:
 Người thực hiện phải mặt quần áo khô, đội mũ, đi giầy, không được mang theo công cụ như kìm, mỏ lết,…khi trèo phải hết sức thận trọng tránh va chạm vào dây điện.
- Khi làm việc trên đường dây hạ áp có điện hay tiếp xúc với những phần điện hạ áp trong trạm phải:
 Dùng những công cụ cách điện có tay cầm tốt.
 Đi giầy cao su cách điện hay đứng trên thảm cách điện.
 Khi làm việc phải mặt áo dài tay, đội mủ an toàn.
 Nếu người làm việc cách phần có điện 30cm thì phải làm rào bằng bìa cách điện mi-ca, ni-long hay ba-ke-lit.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

DTrHu

New Member
Re: [Free] Điện công nghiệp và dân dụng lắp đặt, thiết kế, sửa chữa trên lưới điện

cho mình xin tài liệu này, Thank admin
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Điện công nghiệp và dân dụng lắp đặt, thiết kế, sửa chữa trên lưới điện

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top