Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Tìm hiểu kĩ thuật dòng tiền chiết khấu- DCF trong Thẩm định giá tài sản
A.LỜI MỞ ĐẦU
Thẩm định giá là một hoạt động rất cần thiết cho sự vận hành của nền 
kinh tế thị trường có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế. Bởi vì 
mọi việc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi 
khái niệm giá trị mà việc thẩm định giá là để xác định giá trị của tài sản trên 
thị trường.
Như đã biết, các phương pháp để đánh giá giá trị của một loại tài sản 
chúng ta dựa trên 3 cách tiếp cận chủ yếu: Giá bán- Chi phí- Thu nhập. Khác 
với 2 phương pháp Giá bán và Chi phí, phương pháp thu nhập dựa vào quá 
trình vốn hóa thu nhập để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần định giá.
Phương pháp thu nhập là một phương pháp quan trọng trong hệ thống các 
phương pháp thẩm định giá tài sản. Tuy nhiên do ngành thẩm định giá vẫn 
còn là một ngành khá mới tại Việt Nam, việc xác định các thông tin chính 
xác để tiến hành phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn, điều này giải 
thích vì sao mặc dù được áp dụng khá phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt 
Nam, phương pháp thu nhập lại ít được sử dụng hơn so với phương pháp chi 
phí và phương pháp so sánh. 
Phương pháp thu nhập có những điểm ưu việt và tỏ ra là một trong 
phương pháp hiệu quả, quan trọng để đánh giá giá trị của tài sản trong ngành 
thẩm định giá hiện đại, trong đó kĩ thuật “Dòng tiền chiết khấu- DCF 
(Discounted Cash Flow) ” được hầu hết các tổ chức đầu tư sử dụng trong 
việc đưa ra các quyết định đầu tư, vì nó cho phép họ so sánh các lựa chọn 
đầu tư theo giá trị kinh tế khi đặt ra các giả thiết về dòng tiền khác nhau. Các 
tổ chức đầu tư thường xác định giá họ trả cho các tài sản đầu tư chủ yếu 
bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF).
Phương pháp thu nhập có những điểm ưu việt và tỏ ra là một trong phương pháp hiệu quả, quan trọng để đánh giá giá trị của tài sản trong ngành thẩm định giá hiện
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top