nhatha2380

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam
        NGHIÊN CỨU VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MAY MẶC VN        
Trang : 2
       Vũ Ngọc Lân          Lớp:Công nghiệp 47c      Khoa:quản trị kinh doanh
II. NỘI DUNG 
`Phần I: Những vấn đề chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp may mặc
1.
Quan niệm về năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể nói là tập hợp tất cả những sự khác 
biệt hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp .Khác biệt đó có thể là hệ thống 
phân phối dịch vụ tốt, sản phẩm độc đáo, giá thành sản phẩm rẻ,…Và những khác biệt 
này  giúp  doanh  nghiệp  xác  lập  được  vị  thế  của  mình  trên  thị  trường.  Năng  lực  cạnh 
tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ 
cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng 
cao hơn. Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ 
thực lực của doanh nghiệp. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ 
được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh 
nghiệp… một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh trong 
hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm 
mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh 
một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh. Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo 
nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối 
tác của mình. Nhờ lợi thế này, doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của 
khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh
2.
Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp may mặc
Có rất nhiều cách tiếp cận năng lực cạnh tranh từ đó có rất nhiều giải pháp khác 
nhau được dưa ra nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh .Có ý kiến cho rằng phải cải thiện 
thể chế vĩ mô để tạo cơ chế cạnh tranh từ đó thúc các doanh nghiệp nâng cao năng lực 
cạnh tranh để tồn tại và phát triển .Có ý kiến cho rằng ,cần phải tập trung đổi mới công 
nghệ để hiện đại hóa quy trình sản xuất kinh doanh mới có thể bắt kịp tiêu chuẩn cạnh 
tranh quốc tế .Có ý kiến cho rằng cần tích tụ và tập trung vốn để tạo ra sức mạnh tài 
Nền kinh tế nuớc ta đang trong giai đoạn chuyển dịch sang cơ cấu nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế. Và gần đây nhất là việc Việt Nam gia nhập Tổ c
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top