Kenrick

New Member
E accursed hoc nam 2 dai hoc bach khoa (e thi dau khoi A vao truong Bach Khoa TPHCM nam 2005). Nhung e thay nganh trac dia khong hop voi em nen em muon chuyen sang dai hoc ngan hang, hoac nganh ngan adhere cua Dai Hoc mo ban cong. E khong biet co the chuyen wa hoc tiep ma khong can thi lai dai hoc duoc khong?
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top