jojoolio121

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. 1. Thực trạng lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam 9
1. 2. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Bắc Giang 12
1. 3. Thực trạng, người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị tại phòng
khám ngoại trú BVĐK tỉnh Bắc Giang. 14
1. 4. Tình hình chăm sóc, hỗ trợ của gia đình và cộng đồng đối
với NN HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú BVĐK tỉnh Bắc Giang16
Chương 2. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 19
2.2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 20
2.3. Phương pháp nghiên cứu 23
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung của người nhiễm HIV/AIDS 24
3.2. Hành vi nguy cơ và một số yếu tố liên quan ở NN HIV/AIDS.32
3.3. Sự chăm sóc, hỗ trợ của gia đình và cộng đồng đối với người NN HIV/AIDS38
Chương 4 BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng về người nhiễm HIV/AIDS hiện đang điều trị tại
phòng khám ngoại trú BVĐK tỉnh Bắc Giang43
4.2. Hành vi nguy cơ và một số yếu tố liên quan ở NN HIV/AIDS.45
4.3. Sự chăm sóc, hỗ trợ của gia đình và cộng đồng đối với người NN HIV/AIDS52
KẾT LUẬN 57
KIẾN NGHỊ 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
PHỤ LỤC 68
- Trung bình số lần QHTD trong 30 ngày qua với các loại bạn tình,
vợ/chồng/người yêu là (9,1%)
- Tỷ lệ dùng BCS lần QHTD gần nhất và luôn luôn BCS trong 12 tháng qua với
các loại bạn tình, lần gần nhất vợ/chồng/người yêu là (4,5%); 12 tháng qua là
(4,4%).
- Đã sinh con và có ý định sinh con sau nhiễm HIV của NN HIV/AIDS đã lập
gia đình, có ý định sinh con (4,4%).
- Dự định lập gia đình và sinh con của NN HIV/AIDS chưa lập GĐ, chưa có
trường hợp nào có ý định lập gia đình, ý định có con.
- Tình hình xét nghiệm HIV của vợ/chồng/người yêu, xét nghiệm tự nguyện cao
nhất (97,2%)
- Tư vấn xét nghiệm HIV của người nhiễm HIV/AIDS, 100% được tư vấn trước
xét nghiệm và sau xét nghiệm.
2. Nhận xét sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị của cộng đồng với người
nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc
Giang.
- Thái độ của gia đình đối với người nhiễm HIV/AIDS là (94,4%)
- Thái độ của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS là (44,2%)
- Đơn vị hỗ trợ và loại hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS là Y tế cao nhất
(95,0%)
- Người nhiễm HIV/AIDS nhận được các hỗ trợ cho phòng chống HIV trong 6
tháng qua; BCS (17,5%), tiếp là BKT (27,8%).
- Nơi khám, chữa khi ốm đau của NN HIV/AIDS, tỷ lệ đến khám chữa khi ốm
đau tại bệnh viện tỉnh cao là (96,1%), tỷ lệ đến khám chữa khi ốm đau tại y tế
huyện rất thấp là (5,3%)
- Mong muốn /nhu cầu của người nhiễm HIV/AIDS, đa số mong muốn hay nhu
cầu của người nhiễm HIV/AIDS là được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội
(99,2%), tiếp đến là tư vấn và điều trị đặc hiệu HIV (24,4%; 21,1%), được an ủi, động viên, thông cảm và được đối sử bình đẳng (12,5%; 4,4%), nhu cầu được tổ
chức sinh hoạt nhóm(1,4%), việc làm(1,1%), cai nghiện (2,5%); thấp nhất là hỗ
trợ bằng tiền, vật chất (0,8%).
KIẾN NGHỊ
1. Nâng cao chất lượng, tính sẵn có và rễ tiếp cận của các dịch vụ tư vấn. Mở
rộng loại hình tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Đẩy mạnh hoạt động
quản lý và tư vấn tiếp tục sau xét nghiệm cho người nhiễm HIV/AIDS.
2. Triển khai các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám và chụp XQ phát
hiện lao, kịp thời điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị STD. Đẩy mạnh việc
tuyên truyền vệ sinh dinh dưỡng cho NN HIV/AIDS
3. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về chăm sóc NN HIV/AIDS cho bố
mẹ của người nhiễm HIV/AIDS.
4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nguy cơ cho người
nhiễm HIV/AIDS. Triển khai các dịch vụ cung cấp BKT sạch, BCS cho
NN HIV/AIDS và gia đình của họ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Re: Download Luận văn Đặc điểm lây nhiễm ở nguời nhiễm HIV/AIDS và sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị của cộng đồng tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

 

daigai

Active Member
Re: [Free] Đặc điểm lây nhiễm ở nguời nhiễm HIV/AIDS và sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị của cộng đồng tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top