Gedaliah

New Member
Link tải miễn phí Luận văn: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 tại miền Nam Việt Nam : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 01
Nhà xuất bản: ĐHTH HN
Ngày: 1995
Chủ đề: Chiến lược của Đảng
Kháng chiến chống Mỹ
Lịch sử
Tết Mậu thân
Việt Nam
Miêu tả: 154 tr
Để mô tả, phân tích, đánh giá về cuộc tổng tiến công của quân và dân ta trong đợt tết Mậu thân năm 1968, tác giả lụân văn đã nghiên cứu sâu sắc tình hình thế giới , tình hình trong nước và chủ trương chiến lược của Đảng trong việc quyết định cuộc tổng tiến công và nổi dậy này.Đồng thời,tác giả phân tích ý nghĩa của cuộc tổng tấn công và nổi dạy Tết Mậu thân và rút ra bài học lịch sử
Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường ĐHTH. Bộ GD và ĐT, 1995
M Ở Đ Ẩ U
I- y NGHIA KHOA HỌC VA mực TIẺN CÙA BE TAI
Sự kiện lịch sử "Tôt Mậu Thân" đã lùi xa hơn một phán tư thẻ' )cỳ!
Nhưng thời gian không hô' làm cho sự kiện này bị nguội lạnh mà nó vẩn
luôn đư?c thúc dậy trong các giới chánh tr ị, quần sụ, sử bọc, báo
ch í... Nhiồu cuộc hội thảo khoa học, nhiều cuốn sách, bài báo, và cồng
trinh biên khảo... vẩn như đang muốn đào sâu hc*i mổi khi đổ cập tới sụ
kiện lịch sử này nhẩm tim hiêu, đánh giá, xác định lý do, vị tr í lịch
sử của cái "TBT" đôi với Nhà Trắng; tim hiểu vì sao nó đầ xảy ra và
tại sao nó đẵ gây nên súc thôi động mạnh mẽ, ngay ở giữa lòng nuớc Mỹ...
Tuy nhiên không phải mọi vân để đá trở nên sáng tò. Chinh vì vậy mà
vồ' mặt khoa học cho đền nay, "Tét Mậu Thân" vẩn còn là một dể tài khồng
ngừng qâv ra nnìểu ý kiên tranh luận. Khư một khối thuỷ tinh nhiều
chiều cạnh,"Tôt Mậu Thân" thầu nạp nhiềki nguổn ánh sáng đổ tự phản
quang thành nhiểu diện, nhiểu hỉnh. Ngiòi dứng ở góc độ này tưàog minh
đã thảy đupc toàn thé\ Ngiìri. đứng ở góc độ kia lại như tháy chưa biốt
nhận diện ra sao. có ngirri tụ nhận mới biất tới sụ kiện này ở một
chiểu, một cạnh khla nhát định. Nhưng có raột diều đirmg nhu dể tháíy là:
ngay từ khi "Tổt Mậu Thân" bùng nổ cho tới nay, giới quân sự và nhiều
nhà lãnh đạo nưỏd Mỹ vẩn khòng thừa nhận là quàn đội Mỹ đã bị thát bại
về quân sự trốn chiên trường Nam việt Nam ngày đó. Trong bồi kỷ 'Một
quàn nhàn tuòtog trìn tì'(113) W.Oét-mo-len, nguyên tư lệnh Bộ chi huy
viện trợ quản sự Hoa Kỳ tại sài Gòn (M.Ầ.C.V) thời kỳ Mỹ tiẩn hành chiên- 3 -
tranh cục bộ (1965-1968) đã cho rẩhg, trong Tét Mậu Thân 1968, Việt
cộng và Bắc Việt Nam bị thát bại nặng nề về quân sự trẻn chiên trường
và quân đội Mỹ sắp sửa giành thắng lợ i quyêt định đã bị giới lãnh đạo
dân sự trong Chính phủ Mỹ buộc phải bò cuộc. Nhìn lạ i "Têt Mậu
Thân", Tông thông Mỹ Giôn-xơn trong hổi ký của mình đã nhận định rầng:
"DÙ so với bát kỳ tiêu chuẩn nào thỉ trận tiền công Tết củng là 3Ột
thắt bại quân sự nặng nê với Bấc Viột Naa và Việt cộnct'(37, 293).
Hen-ri Kít-xing-gơ trong Nhửng nám ở Nhà Tráng cho biồt thẻra: ''Ngày
nay, hẩu hốt chuyên viên về việt Nam công nhận đó ("Tôt MẠu Thân"-H.K),
là raột thâít bại thâm hại (đôi với Bấc Việt Nam); nhưng quy mò của nó
và giá hy sinh của nó làm cho nó trờ thành một chiên thắng về naật tàm
lý*'(43, 2). VÌ thế, Tổng kết chiến tranh Việt Nam của Bộ quổc phòng Mỹ
kết luận: "Cuộc tân công Tốt đẵ làm suy yêu trần trọng Việt cộng" (86).
Trong khi đó, tác giả Bôn ôbớc-doi-phơ, ngvời đã chúng kiên trục t i ép
đòn TBT Mậu Thân ở miên Nam Việt Nan, đã giành nhiêu tâ» súc điểu tra
vể sự lciện này đẻ’ viết cuốn TBT cũng khẩng định: "cái trớ trẻu của cuộc
tiên công tẾt là òchỏ Cộng sản đã thua trên chiến trường nhung đẵ
thắng về chính tr ị trên nưác Mỹ"(71, 180). Gần đây, trong cuôn Những
bí mật về chiên tranh Việt Nara", Trung tucbg 9 a -vítscti, nguyên Là Cục
trưởng Cục Tỉnh báo Bộ tư lệnh viện trợ quàn sự Mỹ (M.A.C.V) tù tháng
6.1967 đên tháng 5.1969, cho biồt: "Không có sử gia danh tiêng nào
chịu cháp nhận là Mỹ đã thất bại về quân sự trong tỂt" (29).
Nhìn chung lạ i, có thê’ tháy rẩng, quan điểm xem xét, đánh giá và
lý giải vồ' "TET Mậu Thần" như trèn là tưang đổi phô’ biên ở Mỹ và nhiéu
nuớc phương Tây. 0iều này không chỉ bời vào dịp Têt Mậu Thản, Mỷ, ngụy,
chư hẩu có mặt tạ i miên Nam lẻn tới hơn một triệu quân, sau một thời

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D tổng đài microsoft không nhận được phím bấm giữa cuộc gọi trong skype? Thủ thuật tin học 1
N Tiểu luận: Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến Văn hóa, Xã hội 0
B Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ý nghĩa và bài học lịch sử Tài liệu chưa phân loại 2
S Tổng hợp 3 clip "Cuộc đời anh sinh viên" hay nhất Vui Cười Chém Gió 13
C 25-4-1976 :Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước Lịch sử Việt Nam 0
D Nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Quản trị Nhân lực 0
D Tư tưởng hồ chí minh vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay Môn đại cương 0
D Hồ Chí Minh với sự nghiệp thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) Văn hóa, Xã hội 0
D Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau mổ nội soi cắt túi mật do sỏi Y dược 0
D Nghiên cứu áp dụng bộ câu hỏi SF - 36 trong đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân viêm khớp Y dược 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top