Bradfurd

New Member
nếu ai biết xin chỉ mình với nhé poss nên hay gửi qua email cho mình nhé mình sẽ rất biết ơn !
 

Lazzaro

New Member
HACCP là gì?


* HACCP là tiêu chuẩn đặt ra các nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Points) vừa được Uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm – CODEX - chấp nhận,

* Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia (nhà) công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng,

* Có thể áp dụng cho các Doanh nghề trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.


Ai cần HACCP?


* Các Doanh nghề muốn:

o Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm,

o Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,

o Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống phân tích mối nguy và kiển soát điểm tới hạn của mình.


Lợi ích từ HACCP:


* Về mặt thị trường:

o Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghề với khách hàng với chuyện được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP,

o Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của Doanh nghiệp,

o Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng cùng xã hội,

o Cải thiện thời cơ xuất khẩu và vào sâu thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉcoi nhưmột điều kiện bắt buộc,

o Giảm thiểu các yêu cầu với chuyện thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

* Về mặt kinh tế:

o Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về chuyện thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng,

o Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

* Về mặt quản lý rủi ro:

o Thực hiện tốt chuyện đềphòng chốngcác rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,

o Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,

o Dễ dàng hơn trong làm chuyện với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.

* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

o Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

o Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

o Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.


Các bước thực hiện HACCP:


1. Lãnh đạo cam kết


2. Đánh giá và lập kế hoạch


3. Thiết lập hệ thống HACCP:


* Phân tích các mối nguy,

* Xác định các điểm kiểm soát tới hạn,

* Thiết lập các ngưỡng tới hạn,

* Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn,

* Thực hiện cơ chế khắc phục,phòng chốngngừa,

* Xác lập các thủ tục kiểm tra,

* Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP.


4. Áp dụng hệ thống


5. Đánh giá, cải tiến


6. Chứng nhận


Nếu bất am hiểu trong lĩnh vực này bạn có thể thuê các công ty tư vấn họ làm cho, có rất nhiều công ty tư vấn họ làm về các chứng chỉ HACCP và ISO

 

saobang

New Member
Bạn vào đây để có thêm nhièu thông tin:

 

carong

New Member
Re: Có ai có thể giúp mình nói về ứng dụng của " HACCP" trong t

Cái này là 1 chuẩn trong quản lý chất lượng Thực phẩm tại Việt Nam
 
Top