addthis

New Member
Trong khi chơi ấn Enter rồi nhập mã

cheat pause [1|0] - Ngừng game lại
cheat sandbox - Hiện tất cả bản đồ
cheat diff [?:0-5] - Tăng mức độ khó
cheat achieve - Cho xem những gì đạt được
cheat ally (ally[who]) - Liên minh với dân tộc bạn muốn
cheat peace (peace[who]) - Hoà bình với dân tộc bạn muốn
cheat war (war[who]) - Chiến tranh với dân tộc bạn muốn
cheat meet (meet[who]) - Chạm trán với các dân tộc bạn muốn
cheat unmeet (unmeet[who]) - Ngừng chạm trán với các dân tộc bạn
muốn
cheat human (human[who]) - Bỏ lượt đi của máy
cheat computer (computer[who]) - Mở lượt đi cho máy tính
cheat defeat (defeat[who]) - Chọn dân tộc thua
cheat victory (victory[who]) - Thắng dân tộc bạn chọn
cheat age (age[age][who]) - Thay đổi thời kỳ dân tộc bạn chọn
cheat military (military[level][who]) - Thay đổi level của dân tộc bạn chọn
cheat civic (civic[level][who]) - Thay đổi level công dân của dân tộc bạn chọn
cheat commerce (commerce[level][who]) - Thay đổi level buon bán của dân
tộc bạn chọn
cheat science (science[level][who]) - Thay đổi level nền khoa học của dân tộc bạn chọn
cheat die (die[o[,who]|select]) - Tiêu diệt những cái gì bạn chọn
cheat damage (damage(o[,who]|select)[+|-]damage ) - Điều chỉnh sự gây thiệt hải những gì bạn chọn
cheat finish (finish) - Hoàn thành công trình bạn chọn
cheat reveal (reveal[1|0]) - Mở bản đồ

Chú ý : các bạn nhớ là bên phải dấu "-" là cheat còn bên trái là công dụng nhé.
 
Top