Link tải miễn phí Luận văn: Cải cách ngành bưu chính viễn thông của một số nước đang phát triển kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Nhà xuất bản: ĐHKT
Ngày: 2008
Chủ đề: Bưu chính viễn thông
Cải cách
Nước đang phát triển
Việt Nam
Miêu tả: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách ngành bưu chính viễn thông (BCVT) của các nước trên thế giới. Nghiên cứu quá trình cải cách ngành BCVT của một số nước đang phát triển có nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu, Trung Quốc, rút ra những thành công, hạn chế của quá trình cải cách và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Khái quát về việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quá trình cải cách ngành BCVT Việt Nam, làm rõ những tác động đối với BCVT khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy quá trình cải cách ngành BCVT sau khi Việt Nam gia nhập WTO như: Sớm ban hành Luật Bưu chính, Luật Viễn thông; tăng cường tính minh bạch đối với quản lý Nhà nước về BCVT; hoàn thiện chính sách cấp phép trong viễn thông; hoàn thiện chính sách dịch vụ viễn thông công ích; tiếp tục đổi mới chính sách để huy động các nguồn lực trong nước, thu hút nguồn lực nước ngoài; đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, hiệu lực các công cụ và chính sách quản lý vĩ mô; tiếp tục thực hiện các vấn đề sau khi chia tách; tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ phát triển; tăng cường xây dựng đội ngũ
 
Last edited by a moderator:

caotrangctc

New Member
Re: [Free] Cải cách ngành bưu chính viễn thông của một số nước đang phát triển kinh nghiệm đối với Việt Nam

Mình cần tài liệu này, cho mình link nha, thank
 

caotrangctc

New Member
Re: [Free] Cải cách ngành bưu chính viễn thông của một số nước đang phát triển kinh nghiệm đối với Việt Nam

chưa có link, đang chờ phản hồi của ad
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Tóm tắt ngành điện: Cuộc cải cách lịch sử đang diễn ra và một số công ty lớn sắp IPO <REE, NT2,...> Tài chính, Chứng khoán 9
A Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hoá ngành thuế Tài liệu chưa phân loại 0
D THỰC TIỄN VÀ XU HƯỚNG CẢI CÁCH TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Luận văn Kinh tế 0
D Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh hưng yên hiện nay Văn hóa, Xã hội 0
D Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Thạch Hà đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay Văn hóa, Xã hội 0
D Tìm hiểu cách cải thiện kĩ năng thuyết trình cho sinh viên chuyên Anh năm thứ hai trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên Ngoại ngữ 0
V Cách giúp cải thiện sự ổn định khi putting bằng dây nịt Thị trường, Mua bán 0
D chính sách pháp luật tố tụng hình sự trong các nghị quyết của đảng về cải cách tư pháp thể hiện tron Luận văn Luật 0
V Xây dựng chương trình quản lý phục vụ quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tạ Luận văn Kinh tế 0
K Giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia Luận văn Kinh tế 1

Các chủ đề có liên quan khác

Top