daigai

Well-Known Member
các bạn có thể áp dụng các biện pháp sau
 1. KHông mở các file lạ, bấm vào đường link lạ từ email, facebook....
 2. Đặc biệt không mở những file có đuôi .hta
 3. Nếu đang dùng windows XP, bạn vào Start > Run >> gõ cmd để vào cmd với quyền administrator
  Nếu đang dùng windows 7, 8, 10 thì bấm nút Window + X (trên bàn phím) rồi chọn COmmand promt (Admin)

  Sau đó copy 2 dòng lệnh sau vào chạy là ok. 2 dòng lệnh này block những cổng mà virus này dùng để lây nhiễm, vậy là an toàn
  Code:
  netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=135 name="Block_TCP-135"
  netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=445 name="Block_TCP-445"
 4. Nếu có thể thì nên update các bản vá lỗi window sớm nhất có thể., riêng window 10 thì không lo.
  LINK TẢI BẢN VÁ LỖI NGĂN NGỪA VIRUS WANNACRY CHO WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8
 
Top