vienfmituytin

New Member
Một nhà quản lý hay nhân sự đảm nhận vị trí [/url] sẽ thực thi những công việc gì? Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể xác định như sau:

- Đảm bảo: Thông qua các hoạt động kiểm tra khách quan các bằng chứng để đánh giá về tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát, hạn chế tối đa những rủi ro không đáng.

- Tư vấn: Tư vấn xây dựng các quy trình; tư vấn kiểm soát dự án mới; tư vấn xác định, đánh giá, quản trị rủi ro;.v..v

- Độc lập: Báo cáo về mặt chuyên môn cho HĐQT, giám đốc KTNB,…; báo cáo hành chính cho tổng giám đốc.

- Khách quan: Người làm KTNB phải khách quan, trung thực và công bằng, không định kiến và tránh xung đột lợi ích.

- Hệ thống: Nắm và hiểu rõ phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro.

- Quy tắc: Tuân thủ các quy định về KTNB nói chung cũng như nhưng nguyên tắc, chuẩn mực KTNB được đề ra bởi doanh nghiệp mà mình đang làm việc.

Viện đào tạo Fmit
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, ngôn ngữ đến các hoạt động marketing thương mại quốc tế? Hãy cho ví dụ và phân tích Luận văn Kinh tế 0
D Các kiểu hô hấp của Động vật cấu tạo hoạt động và thích nghi Nông Lâm Thủy sản 0
D Hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn Luận văn Luật 0
D Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Luận văn Kinh tế 0
D Một Số Vấn Đề Hoàn Thiện Kế Toán Hoạt Động Đầu Tư Góp Vốn Liên Doanh Trong Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích các hoạt động marketing, marketing online và chiến lược cung ứng giá trị của Vinfast Luận văn Kinh tế 0
D Ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hoạt động kế toán và kiểm toán của các doanh nghiệp Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Sử Dụng Tư Liệu Của Làng Văn Hóa - Du Lịch Các Dân Tộc Việt Nam Để Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top