vienfmituytin

New Member
Một nhà quản lý hay nhân sự đảm nhận vị trí [/url] sẽ thực thi những công việc gì? Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể xác định như sau:

- Đảm bảo: Thông qua các hoạt động kiểm tra khách quan các bằng chứng để đánh giá về tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát, hạn chế tối đa những rủi ro không đáng.

- Tư vấn: Tư vấn xây dựng các quy trình; tư vấn kiểm soát dự án mới; tư vấn xác định, đánh giá, quản trị rủi ro;.v..v

- Độc lập: Báo cáo về mặt chuyên môn cho HĐQT, giám đốc KTNB,…; báo cáo hành chính cho tổng giám đốc.

- Khách quan: Người làm KTNB phải khách quan, trung thực và công bằng, không định kiến và tránh xung đột lợi ích.

- Hệ thống: Nắm và hiểu rõ phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro.

- Quy tắc: Tuân thủ các quy định về KTNB nói chung cũng như nhưng nguyên tắc, chuẩn mực KTNB được đề ra bởi doanh nghiệp mà mình đang làm việc.

Viện đào tạo Fmit
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Hoạt động kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng mô hình DEA Luận văn Kinh tế 0
D Ứng dụng mô hình DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thạc sĩ kinh tế Luận văn Kinh tế 0
D Ứng dụng mô hình DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI vào Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Hoạt động công chứng các văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Luận văn Luật 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Luận văn Kinh tế 2
D Quản lí hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ tại các trung tâm chuyên biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Y dược 0
D Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, ngôn ngữ đến các hoạt động marketing thương mại quốc tế? Hãy cho ví dụ và phân tích Luận văn Kinh tế 0
D Các kiểu hô hấp của Động vật cấu tạo hoạt động và thích nghi Nông Lâm Thủy sản 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top