ilvcom94

New Member
Luận văn:Các biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 
Top