ruaiudh

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex Xuân Mai
Báo cáo tổng hợp
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Sinh viên: Vũ Thuỳ Dung
2
           Lớp: K01LTTC-ĐH
PHẦN  2:  TỔ  CHỨC  BỘ  MÁY  KẾ  TOÁN  VÀ  HỆ  THỐNG  KẾ  TOÁN  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI ..................................................252.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI...................................................................................................................252.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. .....................................................252.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán............................................262.2.  TỔ  CHỨC  HỆ  THỐNG  KẾ  TOÁN  TẠI  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN VINACONEX XUÂN MAI .........................................................................................302.2.1. Các chính sách kế toán chung............................................................................302.2.2: Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán ..................................................302.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ..................................................312.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán. ............................................................352.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán ....................................................................372.3.  MỘT  SỐ  PHẦN  HÀNH  KẾ  TOÁN  CHỦ  YẾU  TẠI  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI.......................................................................382.3.1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ...............................................................382.3.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ):.......................................................................432.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:.........................................47PHẦN  3:  MỘT  SỐ  ĐÁNH  GIÁ  KHÁI  QUÁT  VỀ  TÌNH  HÌNH  TỔ  CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI
........................................................................................................................................51
3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI.......................................................................513.1.1. Ưu điểm: ..............................................................................................................513.1.2.  Nhược điểm:.......................................................................................................523.2.  ĐÁNH  GIÁ  VỀ  TỔ  CHỨC  CÔNG  TÁC  KẾ  TOÁN  TẠI  CÔNG  TY  CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI ..........................................................523.2.1. Ưu điểm: ..............................................................................................................523.2.2. Nhược điểm:........................................................................................................52KẾT LUẬN...................................................................................................................53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………55
Tổ chức công tác hạch toán tại doang nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác và toàn diện về tình hình hoạt độn
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top