blue_page3006

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mục lục
Lời nói đầu ……………………………………………………………………... 2
I. Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P: ..…....… 4
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ………………..………… 4
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty …………………………..………… 4
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ……………………………......…..... 5
4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty ……………………………….....….. 8
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:.………...…....8
1. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty ................................. 8
2. Tình hình nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của công ty ......... 15
3. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty ................................................. 16
4. Thu nhập bình quân đầu người của công ty ............................................. 18
III. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới:……......................................................................................... 19

Lời nói đầu
Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới, bất luận đó là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao và thuộc chế độ chình trị - xã hội thế nào. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển chung đó. Trong những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng tăng với rất nhiều các loại mặt hàng khác nhau như thủy sản, dệt may, giầy dép, mây tre đan, giấy vở…
Hiện nay, ngành giấy đang là một ngành có nhiều cơ hội cùng với các ưu đãi của Nhà nước để phát triển. Đặc biệt, sau khi một loạt các nhà máy gia công giấy vở của Trung Quốc khi cung cấp vào thị trường Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá, những công ty bán lẻ tại Mỹ đã đổ xô đến thị trường Việt Nam để tìm đối tác cho ngành hàng này. Đây là một cơ hội tốt cho toàn bộ ngành công nghiệp giấy vở Việt Nam được thể hiện và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trên con đường phát triển, ngành giấy nước ta vẫn còn vấp phải rất nhiều những khó khăn như thiếu vốn, trang thiết bị chưa đồng bộ, trình độ công nghệ hiện đang ở mức dưới trung bình của thế giới, trình độ quản lý còn yếu kém…
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P là một danh nghiệp chuyên nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu và các mặt hàng giấy, bên cạnh đó công ty còn mở rộng sản xuất và gia công các mặt hàng giấy vở xuất khẩu.
Qua một thời gian ngắn thực tập tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P, với sự giúp đỡ và hướng dẫn của GS.TS Hoàng Đức Thân và các cán bộ, nhân viên công ty tui đã hiểu được phần nào những nét chung về công ty và hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. tui xin chân thành Thank GS.TS Hoàng Đức Thân và công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P đã tận tình hướng dẫn và cung cấp những tài liệu quý báu giúp tui hoàn thành báo cáo tổng hợp này.


I. Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P:
Tên công ty : Công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P
Tên giao dịch : P.P Manufacturing and Trading Joint Stock Company
Tên viết tắt : P.P JSC
Trụ sở chính : 336 Tổ 7, Xóm Mới, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.9332885
Fax : 04.9332884
E-mail : [email protected]
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi đó, lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nhập khẩu và kinh doanh bột giấy, giấy phế liệu, giấy thành phẩm và các nguyên phụ liệu khác phục vụ ngành giấy.
Sau đó, do quy mô của công ty không ngừng được mở rộng, để thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tháng 1 năm 2004, công ty trách nhiệm hữu hạn P.P chính thức chuyển thành công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P.
Bên cạnh mảng nhập khẩu và kinh doanh, công ty còn mở rộng sản xuất, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thêm máy móc thiết bị để sản xuất và gia công các mặt hàng giấy vở xuất khẩu.
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
2.1. Chức năng:
(Các lĩnh vực hoạt động của công ty)
- Nhập khẩu và kinh doanh bột giấy, giấy phế liệu, giấy thành phẩm và các nguyên phụ liệu khác phục vụ ngành giấy.
- Sản xuất và gia công các mặt hàng giấy vở xuất khẩu.
- Ngoài ra công ty còn thực hiện các dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho các dối tác trong nước. Công ty còn được phép kêu gọi hợp tác đầu tư và liên doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước được chính phủ Việt Nam cho phép hợp tác đầu tư theo quy định của pháp luật.
2.2. Nhiệm vụ:
- Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông.
- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu, tình hình thị trường, khả năng phát triển của công ty và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đã đề ra.
- Sử dụng hợp lý lao động, tài sản, tiền vốn, đảm bảo hiệu quả kinh tế, chấp hành các quy định của Luật kế toán và Luật thống kê, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- Công bố công khai và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo tài chính hàng năm và các thông tin về hoạt động của Công ty cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P được thể hiện bằng sơ đồ sau:

o Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị là người lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
o Giám đốc công ty là bà Phan Thị Thu Hương, là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Dưới giám đốc là 2 phó giám đốc chức năng: Phó giám đốc kinh doanh và phó giám đốc sản xuất.
o Các phòng chức năng:
- Phòng kinh doanh: Chuyên trách mảng kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu và các mặt hàng được sản xuất trong nước tại thị trường nội địa.
- Phòng xuất nhập khẩu: Chuyên trách việc nhập khẩu những mặt hàng như bột giấy, giấy phế liệu, giấy thành phẩm để cung cấp cho thị trường trong nước và các nguyên phụ liệu vật tư phục vụ các đơn hàng xuất khẩu, đồng thời thực hiện các thủ tục xuất khẩu.
- Phòng tài chính – kế toán: Chuyên trách các kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán và quản lý tài sản của công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, tổng hợp sổ sách chứng từ và lập báo cáo tài chính.
- Phòng kế hoạch - vật tư: Chuyên trách việc lên kế hoạch sản xuất, dự trù và tiến hành thu mua vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hiện nay, ngành giấy của nước ta đang là một ngành có nhiều cơ hội cùng với các ưu đãi của Nhà nước để phát triển. Bắt đầu từ 01/01/2008, thuế suất nhập khẩu các loại bột để sản xuất giấy sẽ giảm từ 1% xuống 0% và thuế suất nhập khẩu các loại giấy đã qua sử dụng dùng để sản xuất giấy sẽ giảm từ 3% xuống 0%. Thuế suất nhập khẩu này tương ứng với thuế suất cùng loại của hầu hết các nước trong khu vực.
Đặc biệt, sau khi một loạt các nhà máy gia công giấy vở của Trung Quốc khi cung cấp vào thị trường Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá, những công ty bán lẻ tại Mỹ đã đổ xô đến thị trường Việt Nam để tìm đối tác cho ngành hàng này. Đây là một cơ hội tốt cho toàn bộ ngành công nghiệp giấy vở Việt Nam được thể hiện và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế. Không nằm ngoài xu thế chung đó, công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P sẽ tận dụng cơ hội này để tìm kiếm những khách hàng tốt cho mình nhằm đẩy mạnh ngành hàng xuất khẩu.
Tuy nhiên, bước vào sân chơi toàn cầu WTO, bên cạnh rất nhiều những thuận lợi, những cơ hội tốt, ngành giấy Việt Nam cũng vấp phải khá nhiều khó khăn và thách thức, mà khó khăn lớn nhất là do các doanh nghiệp chưa làm chủ được công nghệ, chưa có kinh nghiệm sản xuất mặt hàng này và thị trường sản phẩm chưa ổn định. Thứ hai là do ngành giấy Việt Nam chưa có một chính sách phát triển đúng đắn, đầu tư quy mô quá nhỏ, năng suất lao động thấp dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, chất lượng sản phẩm thấp, chi phí giá thành cao, ô nhiễm môi trường nặng nề... Trong khi Indonesia đã đưa sản lượng lên gấp 10 lần Việt Nam, Trung Quốc thì chỉ mặt hàng giấy in báo cũng đã có công suất trên 2,5 triệu tấn thì ngành giấy Việt Nam lại rơi vào một vị thế cạnh tranh quá thấp khi bước vào giai đoạn hội nhập. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì ngành giấy nước ta nói chung và công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P nói riêng cần có chính sách, chiến lược phát triển rõ ràng, cần đề ra những biện pháp hợp lý và khả thi để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và của cả ngành giấy nói chung.
Dự kiến doanh thu của công ty từ các mặt hàng nhập khẩu năm 2008 sẽ đạt khoảng 160 tỷ đồng và năm 2009 đạt 210 tỷ đồng; doanh thu từ các mặt hàng xuất khẩu dự kiến sẽ đạt khoảng 80 tỷ đồng vào năm 2008 và khoảng 150 tỷ đồng vào năm 2009.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top