cunpurk

New Member

Download miễn phí Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
I. Tổng quan về công ty Cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
2. Cơ cấu tổ chức 6
2.1. Sơ đồ bộ máy 7
2.2. Các phòng ban, bộ phận sản xuất và chức năng 9
3. Tổ chức đảng, đoàn thể 13
II. Các hoạt động sản xuất kinh doanh 14
1. Các lĩnh vực hoạt động 14
1.1. Chế tạo, sửa chữa thiết bị điện 14
1.2. Thi công, lắp đặt công trình điện 14
1.3. Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng máy móc 15
1.4. Hoạt động đầu tư vốn 16
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16
2.1. Nhận định chung 16
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được trong những năm gần đây 17
III. Một số vấn đề pháp lý của công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 20
1. Về lao động, nhân sự 20
2. Việc áp dụng thỏa ước lao động tập thể 20
3. Kỉ luật lao đông 21
IV. Chiến lược phát triển của công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 22
1. Cơ hội và thách thức 22
1.1. Cơ hội 22
1.2. Thách thức 22
2. Kế hoạch năm 2010 23
2.1. Chỉ tiêu 23
2.2.Các biện pháp thực hiện 25

Tóm tắt nội dung tài liệu:

tại Xã Đông Ngạc - Huyện Từ Liêm – Thành phố Hà Nội. Nhà máy đã cải tạo phân xưởng này thành phân xưởng đúc gang và gia công cơ khí các chi tiết gang.
Trong giai đoạn này Nhà máy đã chế tạo một số sản phẩm mới như: động cơ đến 75KW, động cơ - máy phát một chiều đến 16KW, máy phát xoay chiều đến 30KW, máy phát thông tin phục v ụ quốc phòng, sửa chữa máy phát cho rađa, tên lửa, các động cơ… Nhà máy đã nhận được Huân chương lao động hạng nhì do Chính Phủ khen tặng vào năm này.
Vào những năm 70 Chính Phủ Việt Nam đã tiiếp nhận viện trợ của Chính Phủ Hungaria để xây dựng một dây chuyền sản xuất động cơ điện có công suất từ 40KW trở xuống tại Đông Anh – Hà Nội. Cơ sở này đã được hoàn thành vào năm 1977, Nhà máy đã tiếp nhận và quản lý cở này. Nhưng ngày 04/12/1997 cơ sở này đã tách khỏi Nhà máy trở thành Nhà máy Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungaria (nay là Công ty chế tạo máy điện Việt Nam – Hungaria). Trong giai đoạn này Nhà máy đã sản xuất được nhiều động cơ có công nghệ phức tạp nhất lúc bấy giờ như: các động cơ bơm giếng sâu 55KW, các tổ máy phát 30KW, 50KW, động cơ 3 pha có cổ góp 10/3, 3KW, 55/18, 3KW phục vụ chương trình mía đường, và sửa chữa thành công máy phát 325KVA và 480KVA bị hỏng nặng góp phần đem lại nguồn điện cho vùng mỏ bị chiến tranh tàn phá.
Từ năm 1986 đến 1991, sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường. Do đó nhu cầu sản xuất về thiết bị điện làm nguồn động lực trong các ngành kinh tế quốc dân ngày càng cao. Nhà máy đã chế tạo thêm các sản phẩm mới như: quạt trần sải cánh, quạt bàn, chấn lưu đèn ống, máy phát điện đã đạt tới 200KW…
Năm 1994 trước những khó khăn như mặt bằng sản xuất chật hẹp, thiếu vốn để đầu tư phát triển sản xuất, lãnh đạo Nhà máy đã mạnh dạn xây dựng phương án di chuyển Nhà máy ra khỏi nội thành Hà Nội và sử dụng địa chỉ 44B Lý Thường Kiệt liên doanh với nước ngoài xây dựng một tổ hợp khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê. Có mặt bằng mới rộng rãi và có vốn do phía nước ngoài trong liên doanh hỗ trợ, Nhà máy đã đầu tư xây dựng một cơ sản xuất khang trang với nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Năm 1996 để phù hợp với chức năng hoạt động trong thời kỳ mới, Nhà máy đã được đổi tên thành Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Bộ Công nghiệp.
Ngày 27/12/2001, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có quyết định số 3110/QĐ – TCCB về việc đổi tên Công ty Chế tạo Điện cơ thành Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội (CTAMAD). Đây là giai đoạn quan trọng sau khi Đại hội VIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ quan trọng cho ngành công nghiệp trong việc chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Vì vạy Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã có những nỗ lực ở giai đoạn này trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là công nghiệp xây dựng và cơ khí.
Ngày 06/03/2002, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có quyết định số 2527/QĐ – TCCB về việc chuyển Xưởng đúc gang thuộc Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội thành Công ty Cổ phần cơ điện Hà Nội, tên viết tắt tiếng Anh là HAMEC, đặt tại xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 02/11/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có quyết định số 118/2004/QĐ – BCN về việc chuyển Công ty Chế Tạo Điện cơ Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo Điện cơ Hà Nội, đáp ứng giai đoạn quá độ chuyển đổi theo hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà Nước, Kể từ đó Công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường máy điện Việt Nam.
Năm 2005 và 2006, Công ty thực hiện thành công hai gói thầu quốc tế về việc cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, thiết bị bơm cho thành phố Vientiane của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện chế tạo máy phát thuỷ điện có công suất 6MW trang bị cho các trạm thuỷ điện nhỏ. Đặc biệt ngày 25/08/2006, Công ty được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao quyết định sản phẩm động cơ điện là một trong 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Kết thúc năm 2007 doanh thu của Công ty tăng trưởng 64% so với năm 2006, đạt hơn 208 tỷ đồng.
1-7-2009: Để phù hợp với chức năng hoạt động trong thời kỳ mới, Nhà máy đã được đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo điện cơ hn
Địa chỉ: Km12 - Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04.7655510 – 7655511
Fax: 04.7655508 – 7655509
Email: Ctamad @ fmail.vnn.vn
Cơ cấu tổ chức
Công ty cpcông ty là doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam, Bộ Công Thương.
Sơ đồ bộ máy
Cơ cấu tổ chức công ty: Hiện nay công ty có 384 cán bộ công nhân viên, được tổ chức theo mô hình:
+ Hội đồng quản trị: gồm có 05 thành viên, là bộ phận quản lý cao cấp nhất của Công ty.
Thực hiện chức năng kiểm soát mọi hoạt động của Công ty, thông qua các chiến lược và các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty, lãnh đạo chung toàn Công ty, quyết định các vấn đề lớn.
+ Ban điều hành: tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật.
Tổng giám đốc: Điều hành mọi hoạt động của Công ty, chỉ đạo các đơn vị trong Công ty, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty, trong đố chức năng chủ yếu tập trung vào chỉ đạo các hoạt động sau:
Xây dựng và triển khai các chiến lược của Công ty.
Bố trí nhân sự
Công tác tài chính và công tác kế toán.
- Phó giám đốc sản xuất: phụ trách về công tác sản xuất,chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty, lãnh đạo trực tiếp các phân xưởng và các trung tâm.
- Phó giám đốc kỹ thuật: phụ trách và chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật và quản lý chất lượng của Công ty, trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật và giao dịch với khách hàng về tư vấn kỹ thuật.Ngoài ra có vai trò trong việc quản lý công tác tổ chức và kế hoạch lao động.
+ Các phòng nghiệp vụ: Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kinh doanh; Phòng Kế hoạch; Phòng Thiết kế; Phòng Kỹ thuật; Phòng Tổ chức; Phòng Quản lý chất lượng.
+ Các xưởng sản xuất: Xưởng Chế tạo Biến Thế; Xưởng Lắp ráp; Xưởng Cơ khí; Xưởng Đúc dập; Xưởng chế tạo Tủ điện; Trung tâm khuôn mẫu và thiết bị.
Cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện rõ trong sơ đồ dưới đây
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc kĩ thuật
Phó tổng giám đốc sản xuất
Thủ trưởng các phòng ban
Hội đồng quản trị
Chủ tịch
HĐQT
Ph. QL CL
Ph. tổ chức
Ph. TC-KT
Ph.kinh doanh
Ph. kế hoạch
Ph. thiết kế
Ph. kĩ thuật
X. CT BT
X. cơ khí
TT KMTT
X. lắp ráp
X. CT tủ điện
X.Đúc dập
Các phòng ban, bộ phận sản xuất và chức năng
Phòng ban
Phòng thiết kế:
thiết kế sản phẩm theo đơn đặt hàng
lập dự trù vật tư.
Tham gia đấu thầu và lập dự toán các công trình
Phòng kĩ thuật
Chức năng:
Lập quy trình công nghệ và định mức công nghệ cho các loại sản phẩm
Quản lý công nghệ chế tạo, thi công đối với sản phẩm và trang bị.
Quản lý các tài liệu kỹ th...

Link download cho anh em
 

phamhang2301

New Member
Re: [Free] Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

bị lỗi ạ
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

mình tải về ngon mà.
 
Top