Cace

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Cho 1ml A + 1ml B đun sôi cách thủy, làm lạnh, cho 5ml ddC. Để yên trong 15 phút rồi đọc độ hấp thụ ở 690 nm.
VII. Phương pháp đo màu
Nếu rọi một dòng sáng (cường độ I0) vào một cuvet đựng dung dịch thì một phần nhỏ của nó (cường độ Ir) bị phản xạ từ mặt cuvet, một phần khác (cường độ Ia) bị dung dịch hấp thụ, phần còn lại (cường độ It) đi qua cuvet. Giữa các đại lượng này có hệ thức sau:
I0 = Ia + Ir + It (1)
Trong thực tế, vì đối với một loại phân tích ta chỉ sử dụng một cuvet, nên cường độ dòng sáng phản xạ là không đổi, nó lại không lớn nên có thể bỏ qua. Do đó phương trình trên có thể đơn giản thành:
I0 = Ia + It (2)
Bằng cách đo trực tiếp ta có thể xác định được cường độ dòng sáng rọi vào (Io) và dòng sáng đi qua dung dịch thí nghiệm (It). Đại lượng Ia có thể tìm được theo hiệu số các đại lượng Io và It, chứ không đo trực tiếp được nó.
Dựa trên nhiều thực nghiệm, P. Bougueur rồi I. Lambert đã thiết lập định luật phát biểu như sau: Những lớp chất hữu cơ chiều dày đồng nhất, trong những điều kiện khác như nhau, luôn luôn hập phụ một tỉ lệ như nhau của dòng sáng rọi vào những lớp chất đó.
Định luật này được biểu diễn bởi phương trình:
(3)
Trong đó:
It – Cường độ dòng sáng sau khi qua dung dịch
Io – Cường độ dòng sáng rọi vào
e – Cơ số logarit tự nhiên
L – Chiều dày của lớp
K – Hệ số hấp phụ
Nếu đổi sang cơ số logarit thập phân ta được phương trình có dạng:
(4)
Trong phương trình này, hệ số K gọi là hệ số tắt. Từ định luật này ta suy ra:
1. Tỉ số giữa cường độ dòng sáng sau khi xuyên qua lớp dung dịch với cường độ dòng sáng rọi vào, không phụ thuộc vào cường độ tuyệt đối của dòng sáng rọi vào.
2. Nếu chiều dày lớp dung dịch tăng theo cấp số cộng thì cường độ dòng sáng sau khi xuyên qua lớp đó giảm theo cấp số nhân.
Để hiểu rõ ý nghĩa và trị số của hệ số K, ta giả thiết rằng cường độ dòng sáng sau khi qua lớp dung dịch giảm đi 10 lần, tức là:

Theo phường trình (4) thì
10 – KL = 10 – 1 = 10 và KL=1 (5)
Do đó:
Như vậy, khi hệ số tắt có trị số bằng đại lượng nghịch đảo của chiều dày lớp dung dịch (thường đo bằng cm) thì có khả năng làm cường độ dòng sáng đi qua nó yếu đi 10 lần.
Hệ số K chỉ phụ thuộc vào bản chất chất tan và bước sóng ánh sáng rọi vào. Do đó định luật Bougueur_Lambert chỉ đúng cho tia đơn sắc, tức là cho ánh sáng có bước sóng xác định.
Khi nghiên cứu sự hấp thụ ánh sáng bởi dung dịch, Beer đã xác định rằng hệ số tắt k tỉ lệ với nồng độ của chất hấp thụ, tức là:
K=L (6)
Ở đây: C- Nồng độ chất tan
- Hệ số không phụ thuộc nồng độ.
Định luật Beer tương tự định luật Bougueur_Lambert
Đinh luật Bougueur_Lambert khảo sát sự thay đổi độ hấp phụ ánh sáng dung dịch có nồng độ không đổi, khi thay đổi chiều dày lớp hấp phụ. Còn định luật Bia khảo sát sự thay đổi độ hấp phụ ánh sáng bởi dung dịnh có chiều dày không đổi, khi thay đổi nồng độ.
Kết hợp các công thức (4) và (6) ta được phương trình của định luật cơ bản của phương pháp đo màu: định luật Bougueur_Lambert -Beer:
(7)
Nếu nồng độ C được biểu diễn bằng phân tử gam/lít, còn chiều dày lớp L – bằng cm thì gọi là hệ số tắt phân tử, đó là hệ số phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng rọi vào, bản chất chất tan, nhiệt độ dung dịch.
Bằng cách biến đổi phương trình (7) ta có thể rút ra ý nghĩa của một đại lượng thường gặp trong phương pháp đo màu.
Tỷ số giữa cường độ dòng sáng sau khi qua dung dịch (It) với cường độ dòng sáng rọi vào dung dịch (Io) gọi là độ truyền qua, ký hiệu bằng:

Đại lượng T ứng với chiều dày lớp dung dịch bằng 1cm gọi là hệ số truyền qua.
Log của đại lượng nghịch đảo với độ truyền qua gọi là độ tắt, ký hiệu E (extinction) hay mật độ quang,ký hiệu D (optical dencity).

Từ công thức này ta suy ra rằng mật độ quang D tỷ lệ thuận với nồng độ chất tan trong dung dịch.
VIII.Phương Pháp Sắc Ký Giấy
1.Nguyên lý cơ bản của phương pháp :
Có nhiều phương pháp sắc ký nhưng trong kỹ thuật chế biến thực phẩm, phương pháp sắc ký giấy được dùng nhiều nhất.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

PhanQuyen

New Member
Re: [Free] Báo cáo Phương pháp xác định đường khử đường tổng

Cho mình xin link download báo cáo Phương pháp xác định đường khử đường tổng
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Báo cáo Phương pháp xác định đường khử đường tổng

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top