tctuvan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae

Khoa Vật Lí, tr−ờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên
Ch−ơng 1: Tr−ờng tĩnh điện
1-1. Tìm lực hút giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử Hyđrô. Biết rằng bán kính
nguyên tử Hyđrô là 0,5.10-8 cm, điện tích của electron e = -1,6.10-19 C.
Giải:
Sử dụng công thức lực t−ơng tác giữa hai điện tích của định luật Culông (với điện tích của
electron và hạt nhân hyđrô qe = - qp = -1,6.10-19C, khoảng cách r = 0,5.10-10m):
,9 23.10 N
.5,0( 10 )
.9 10 .( .6,1 10 )
r
kq q
F 8
10 2
9 19 2
2
1 2 −


= − = ≈
1-2. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai proton sẽ lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần,
cho biết điện tích của proton là 1,6.10-19C, khối l−ợng của nó bằng 1,67.10-27 kg.
Giải:
Theo công thức của định luật Culông và định luật vạn vật hấp dẫn, ta có:
2
2
2 2
2
1
r
Gm
; và F
r
kq
F = − = −
,1 25.10 (lần)
,6 67.10 .( ,1 67.10 )
.9 10 .( .6,1 10 )
Gm
kq
F F
36
11 27 2
9 19 2
2
2
1 2
⇒ = = ≈
− −

1-3. Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối l−ợng đ−ợc treo ở
hai đầu sợi dây sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho
các quả cầu một điện tích q0 = 4.10-7C, chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây
giờ bằng 600. Tính khối l−ợng của các quả cầu nếu khoảng cách từ điểm treo đến tâm
quả cầu bằng l = 20 cm.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top