daigai

Active Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
bài tập - bài giải phân tích hoạt động kinh doanh - phạm văn được
Trong tiến trình phái triển của đối nước, nền kinh tố của nước La đõ chuyển Ổổi íhco cơ chế thị tníờĩìg có sự quản ỉý cùa

Ị nhò r.ưóc. Cùng với quá bình dổi mới dó, hệ thốĩìg công cụ

quân lý kỉnh tế cũng phải đáp ứng vêu cầu cấp bách cùa nén idnh lê thị i rường.

Ệ* Để giúp cho bạn đọc, nhất ỉà những nhà kình doaỉĩh những

ihông ti rì cần thiết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tác giả PGS.Tiến sĩ kinh iế Phạm Văn Dược, Trưởng kỉìoa Kế toán - Kỉểm loán, Đại học Kinh lể, thành phố Hồ Chì Minh xin giới thiệu quyển sách ủlBài ỉập - bài giải Phản tích hoạt động kinh doanh". Trọng tâm cua quỵền sách này gổm các Bài tập vổ Rài g/diế về các nội dung:

- Lý ìuận chung vồ phân tích vồ các phương pháp sử dụng

- Phân Uch /uóiẻ trường và chiến lược kinh doanh

- Phân tích sử dụng các tiềm r.õng trong hoại dộng kinh doanh

- Phôn tích kết ƯLIÙ hoại dộng sản xuất kinh doanh

- Phân tích biến động chi phi sản xuấi kinh doanh

- Phân iích âổ ra qayếĩ ff;ễnh ngốn hạn và đầu tư dài hạn trong haọí động kinh doanh

' Phân tích các bảo cáo tài chírh doanh nghiệp.

Chứng tui hy vọng J-àng quyến sách 'Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh" sõ ]à một tài liệu thiết thực, bổ ích đối với các doanh nhân, các bạn sinh viên các trường Đại học, Trung cấp và tất cả những ai có quan tâm dến công g Dại Ííic phản Lich tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh

nghiệp.

Tuy nhiên, do còn những hạn chế nhấl định, nên chốc chốn <ỊU)rển sách không ihể Lrár.h khỏi những thiếu sót. Chúng tui mong muốn sõ nhận được những góp ỷ quý bdu củữ quv độc giả để lần tái bả21 sau được hoàn chình hơn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top