daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ÀO QUÍ VỊ THAM DỰ KHÓA HỌC
TIÊU CHUẨN ASC/PAD
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG Aquaculture Stewardship Council/
Pangasius Aquaculture Dialog
(ASC/PAD)
Tiêu chuẩn nuôi cá tra bền vững
Người trình bày: Lê Thanh Khải – 0932.935628
Ngày: 28/01/2013
17%
17%
14%
12%
9%
9%
8%
8%
6%
Farmer
Academia
Other
Government
NGO
Non-farmer
Input suppliers
Farmer/processor
Buyer
> 600 người
tham gia!
PAD: Phương pháp đa dạng thành
viên tham gia
Our Our organisation organisation The industries we operate in The industries we operate in What we do What we do
• Là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận và quản lý các tiêu chuẩn nuôi
trồng thủy sản
• Được thành lập năm 2009
• Đang phát triển, tuy nhiên có sự tiến triển tốt
• Có sẵn các tiêu chuẩn giành cho cá da trơn
• Có sẵn cơ sở vật chất cho các lớp tập huấn
• Hệ thống chứng nhận chính thức (ASI)
• Chuỗi các tiêu chuẩn giám sát (chưa phát triển)
• Hoàn thiện và hoạt động vào đầu năm 2012
Aquaculture Stewardship Council
(ASC)Our Our organisation organisation The industries we operate in The industries we operate in What we do What we do
 Gồm có 103 điều trong 7 nguyên tắc
1. Sự hợp pháp
2. Sự sử dụng đất/ nguồn nước
3. Sự ô nhiễm nguồn nước và quản lý chất thải
4. Sự di truyền
5. Sự quản lý thức ăn
6. Sự quản lý dịch bệnh và thuốc thú y thủy sản
7. Sự chịu trách nhiệm của xã hội và mâu thuẫn của
người sử dụng
Các tiêu chuẩn ASC/PAD
tập trung vào các vấn đề then chốt
Nguyên tắc 1
Vị trí và vận hành trại nuôi trong
khuôn khổ pháp lý đã thiết lập
của quốc gia và địa phương
- Giấy chứng nhận QSDĐ, bằng khoán,
hợp đồng thuê đất.
- Giấy chủ quyền nhà, giấy chứng nhận
nuôi trồng thủy sản.
- Giấy cho phép sử dụng nước và xả
nước thải
- Hóa đơn trả tiền thuế sử dụng đất,
nước.
- Hóa đơn bán cá (mua của UBND
Phường hay xã), nộp thuế thu nhập cá
nhân
1.1 Tiêu chí: các quy định quốc gia
và địa phương
Kết quả kiểm nghiệm nước thải và nước
nuôi cá theo thông tư 45/2010/TTBNNPTNT
-Tần suất: 1 lần/ 1 năm,
- Nơi gởi kiểm: Phòng kiểm nghiệm có
chứng nhận ISO17025
- Người lấy mẫu: Nhân viên phòng kiểm
nghiệm ISO17025
1.1 Tiêu chí: các quy định quốc
gia và địa phương
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiNguyên tắc 2
Trại nuôi phải được đặt, thiết
kế, xây dựng và quản lý nhằm
tránh (hay ít nhất là giảm
thiểu) các tác động tiêu cực
đến những người sử dụng
khác và đến môi trường
- Quyết định phê duyệt vùng nuôi
của Trung ương và địa phương.
Vùng nuôi phải nằm trong vùng
qui hoạch là đất nông nghiệp
hay nuôi trồng thủy sản
- Sơ đồ tổng thể và tọa độ GPS
của trại nuôi (4 điểm)
2.1. Tiêu chí: Trại nuôi được đặt
trong các vùng phát triển nuôi trồng
thủy sản đã được phê chuẩn
- Nếu trại nuôi thành lập sau ngày
31/08/2010 thì đất đó đã được chuyển
đổi qua đất nông nghiệp hay nuôi trồng
thủy sản từ 10 năm trước
- Cam kết đóng góp tiền vào quỹ phục
hồi môi trường và xã hội ít nhất là: 0.50
USD/ tấn cá với tổ chức ASC
2.2 Tiêu chí: Chuyển đổi các hệ
sinh thái tự nhiên
2.2 Tiêu chí: Chuyển đổi các hệ
sinh thái tự nhiên
- Bản tự công bố củ a chủ hộ bá o cáo
nơi đổ/ xả thả i đất. (lưu ý: không được
xả thả i vào vực nước công cộng)
- Trong các hoạt động của Trại nuôi (xây
dựng nhà ở , kho…, cải tạo hệ thống ao,
bờ…, quá trình nuôi… sinh hoạt của
công nhân Trại nuôi…không có tác động
tiêu cực lên các loài có nguy cơ tuyệt
chủn

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top