tctuvan

New Member
Link tải miễn phí slide
Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau
Sự hình thành và phát triển của thị trường kỳ hạn và giao sau Cơ chế giao dịch giao sau Hướng dẫn cách đọc yết giá giao sau
Các nguyên lý và mô hình định giá giao sau
Giá cả và giá trị của hợp đồng kỳ hạn - giao sau Các mô hình định giá giao sau
Các chiến lược ứng dụng kỳ hạn và giao sau
Mối quan hệ giữa thị trường giao ngay và giao sau Phòng ngừa vị thế mua/ vị thế bán Basic và rủi ro basic
Phòng ngừa tiền tệ
Phòng ngừa lãi suất Phòng ngừa cổ phiếu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:bài 4: Phân loại và đặc điểm của hợp đồng hoán đổi
Hoán đổi lãi suất
Hoán đổi lãi suất Vanilla thuần nhất
Định giá hoán đổi lãi suất
Ứng dụng hoán đổi lãi suất
Hoán đổi tiền tệ
Giao dịch một hoán đổi tiền tệ
Định giá hoán đổi tiền tệ
Ứng dụng hoán đổi tiền tệ
Hoán đổilàmộtsảnphẩmpháisinhtàichínhbaogồm hai
bên giao dịch thựchiệnmộtchuỗi các thanh toán cho bên
còn lại vào những ngày cụ thể.Cácloại hoán đổi:
 Hoán đổi tiền tệ
 Hoán đổi lãi suất
 Hoán đổi chứng khoán
 Hoán đổi hàng hóa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:Bài 3: Thị trường quyền chọn
Nội dung trình bày
Cấu trúc thị trường quyền chọn
Quyền chọn mua và quyền chọn bán
Thị trường quyền chọn
Cơ chế giao dịch quyền chọn trên sàn giao dịch tập trung
Các nguyên lý định giá quyền chọn
Giá cả và giá trị của quyền chọn
Giá trị nội tại và giá trị thời gian của quyền chọn
Các yếu tố tác động đến giá trị thời gian của quyền chọn
Đường giới hạn dưới của quyền chọn
Ngang giá quyền chọn mua – quyền chọn bán
Mô hình định giá quyền chọn
Mô hình nhị phân
Mô hình Black – Scholes
Các chiến lược ứng dụng quyền chọn
Lựa chọn giá thực hiện và thời gian đáo hạn
Chiến lược quyền chọn mua phòng ngừa
Chiến lược quyền chọn bán bảo vệ
Một số chiến lược ứng dụng quyền chọn khác
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top