crazyjack_tsd

New Member
Download miễn phí Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Điều khiển tối ưu


‘ Điều khiển tối ưu là bài toán xác định luật điều khiển cho hệ thống
động cho trước sao cho tối thiểu hóa một chỉ tiêu chất lượng.
‘ Điều khiển tối ưu được phát triển trên cơ sở toán học: phương pháp
biến phân được phát triển bởi các nhà toán học như Bernoulli, Euler,
Lagrange, Weiertrass,…
‘ Từ những năm 1950, điều khiển tối ưu phát triển mạnh mẽ và trở
thành một lĩnh vực độc lập. Các phương pháp điều khiển tối ưu quan
trọng nhất là:
Ž Phương pháp quy hoạch động do Richard Bellman (1920-1984)
đưa ra trong thập niên1950.
Ž Nguyên lý cực tiểu Pontryagin do Lev Pontryagin (1908-1988)
và các đồng sự đưa ra trong thập niên 1950.
Ž Bài toán điều chỉnh toàn phương tuyến tính và lọc Kalman do
Rudolf Kalman (b. 1930) đưa ra trong những năm1960.
Khoảng thờigianxảy ra quá trình tốiưulàt có thểphân loại:
Phân loại bài toán điều khiển tối ưu Phân loại bài toán điều khiển tối ưu
‘Khoảng thời gian xảy ra quá trình tối ưu là tf, có thể phân loại:
ŽBài toán tối ưu có tfcố định, ví dụ:
ƒĐiều khiểnđoàn tàu hỏagiữa2ga vớilịch trình xácđịnh sao Điều khiển đoàn tàu hỏa giữa 2 ga với lịch trình xác định sao
cho năng lượng đoàn tàu tiêu thụlà thấp nhất;
ƒĐiều khiển quá trình chuyển đổi hóa học trong thời gian cho trước vớichiphíthấp nhất
ŽBài toán tối ưu có tfkhông cố định, ví dụ:
ƒĐiều khiểntênlửalênđộcao xácđịnh vớithờigiannhanh ƒĐiều khiển tên lửa lên độ cao xác định với thời gian nhanhnhất
ƒĐiều khiển tàu biển đi được xa nhất với một nguồn năng lượng cố định cho trước
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

dungvanngoc

New Member
Re: Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Điều khiển tối ưu_ xin linnk doawnload_thank!

Hi All!
Mình đang cần tài liệu này nhưng không có link doanload! Nhờ anh chị upload giúp! Trân trọng!
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Điều khiển tối ưu

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top