Mirumaru

New Member
Mình tìm được bản Audio tiếng anh cho cả bộ Truyện Harry Potter. Nhưng mà tốc độ đọc hơi bị nhanh, không thích hợp cho người mới học nghe hay mất gốc, tốt nhất là bạn phải có nhất định kinh nghiệm nghe rồi thì mới nên tải.

Dưới đây là link mở trên drive.
 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top