hotboy_kinhthi

New Member

Download miễn phí Đề tài Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp

Chiến lược dùng trong lĩnh vực quản lý kinh tế theo 3 ý nghĩa:
-Các chương trình hành động tổng quát và sự triển khai các nguồn lực quan trọng để đạt được các mục tiêu toàn diện.
-Chương trình các mục tiêu của một tổ chức và những thay đổi của nó, các nguồn lực được sử dụng để đạt được các mục tiêu này, các chính sách điều tiết thu nhập, sử dụng và phân bổ các nghuồn lực.
-Xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các cách thức hoạt động, phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu xác định.
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ới , nhà quản ký hiện đại phải nắm được những chiều hướng phát triển mới của thực tiễn, lý giải các sự kiện mới vượt ra khỏi lối tư duy thông thường, thấy được tính đa dạng của các giải pháp và hơn hết là lựa chọn được cách quản lý phù hợp với doanh nghiệp để đảm bảo đổi mới thích hợp nhanh chóng với tình hình biến chuyển.
Là sinh viên nghiên cứu kinh tế, việc nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất cần thiết. Đề tài tổ chức quản lý: “ ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp” đã mở ra cho sinh viên cơ hội tích luỹ thêm kiến thức về kinh tế. Để góp phần làm cho doanh nghiệp phát triển, cần có nhiều người góp sức. Họ là bất kỳ ai, cá nhân(có thể gọi là nhà quản trị) hay giám đốc đều được miễn là họ hoạch định được ra những phương pháp kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình là được.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam là một vấn đề mang tính thời sự và rất phức tạp. Mặt khác do trình độ còn hạn chế, mới làm quen với việc nghiên cứu viết đề án nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự góp ý hướng dẫn của thầy cô.
Bố cục bài này gồm 3 chương:
*Chương 1: Cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
*Chương 2: Hoạch định trong doanh nghiệp thương mại.
*Chương 3: Những chuẩn bị cần thiết của nhà quản trị.
phần nội dung
ChƯƠng 1
Cơ hội kinh doanh
của doanh nghiệp thương mại
1.1-Khái niệm cơ hội kinh doanh
Cơ hội kinh doanh chính là những hiện tượng, điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp, tự nhiên...mà môi trường kinh doanh bên ngoài tạo ra cho hoạt động của doanh nghiệp.Việc phát hiện và lựa chọn cơ hội kinh doanh là một vấn đề quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với nhà quản trị doanh nghiệp.Lựa chọn đúng sẽ làm cho ta tốn ít công sức mà thu được nhiều kết quả.Ngược lại chọn sai sẽ dẫn đến thua lỗ, thậm chí đẩy doanh nghiệp đến tình trạng phá sản .Vì vậy cần lựa chọn cơ hội kinh doanh một cách thận trọng ,chính xác.
Hầu hết tất cả các doanh nghiệp, khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khởi sự kinh doanh,nhà quản trị bao giờ cũng cảm giác có rất nhiều cơ hội để đầu tư và đầu tư vào đâu cũng có thể có lãi, bởi vì xung quanh nhiều người đã đầu tư vào một số lĩnh vực, ngành nghề khác nhau thu được lợi nhuận khả quan. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ càng ,quan sát cẩn thận thì lại thấy hình như thị trường đã quá đông “chật cứng”các doanh nghiệp của các ngành hàng kinh doanh và xâm nhập vào bất cứ lĩnh vực nào,hình như nhà quản trị cũng phải “đối đầu”với những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn họ rất nhiều lần. Vậy có hay không cơ hội kinh doanh cho những doanh nghiệp mới xuất hiện trên thị trường.Nếu có thì nó ở đâu và làm thế nào để phát hiện nhận biết ?
1.2-Phát hiện và nhận biết cơ hội kinh doanh
Đã có những kết luận được rút ra từ thực tiễn kinh doanh cho những người khởi sự kinh doanh.Câu trả lời tổng quát và khẳng định là cơ hội kinh doanh đối vối bạn sẽ là hiện thực khách quan.Nếu bạn có thể cung ứng cho trị trường một (hay nhiều )sản phẩm (hay dịch vụ) mọi người cần đến(có nhu cầu)và trên trị trường,chưa có (hay có nhưng chưa đủ) doanh nghiệp lo việc cung ứng những sản phẩm và dịch vụ đó. Điều này sẽ tự nhiên có câu trả lời ngược lại là không được đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mà mình thích mà phải đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thị trường có nhu cầu chưa được thoả mãn.Sai lầm lớn nhất mà người khởi sự công việc kinh doanh thường mắc phải là làm những công việc bản thân thân mình thích chứ không làm những công việc mình cần làm.Nói như vậy có nghĩa là hãy bán những thứ mọi người muốn(có thể) mua,chứ không phải bán những thứ chúng ta muốn bán. Những nhà kinh doanh thành đạt thường cho rằng cơ hội kinh doanh có ở khắp nơi và họ chỉ tiếc rằng không đủ thời gian sức lực để khai thác hết chúng.Cách suy ngĩ ,tiếp cận mà những nhà kinh doanh thường sử dụng trong viêc tìm tòi phát hiện công viêc kinh doanh đang ẩn náu quanh ta đơn giản là: tìm cơ hội kinh doanh chính là phát hiện ra những nhu cầu của một bộ phận dân cư mà nó chưa được đáp ứng hay đáp ứng chưa đầy đủ, đáp ứng chưa tốt .
1.3 -Các phương pháp nhận biết cơ hội kinh doanh
Nhà quản trị có thể dùng một số phương pháp sau để phát hiện cơ hội kinh doanh tiềm ẩn .
*Phương pháp “ngách thị trường”(kẽ hở thị trường)
-Đối tượng nghiên cứu là thị trường, tức là một tập khách hàng có nhu cầu chưa thoả mãn hay chưa được thoả mãn hoàn toàn nhưng có tiền và sẵn sàng trả tiền cho việc thỏa mãn đó.
-Phương pháp nghiên cứu: quan sát, ghi chép, phỏng vấn.
-Xử lý thông tin: trên cơ sở các câu trả lời và kết quả quan sát,ghi chép phân tích và xác định các vấn đề có liên quan đến việc thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng ( quy mô, cơ cấu, điều kiện, thoả mãn, khả năng thanh toán) từ đó phát ra các “ngách” mà doanh nghiệp có thể lách vào, tức là những cơ hội kinh doanh giàu tiềm năng.
*Phương pháp “điểm bão hoà phạm vi thị trường”
-Xác định số lượng điểm kinh doanh từng loại trên một đơn vị diện tích hay trên một đơn vị của vùng ta đang nghiên cứu.Có thể dựa vào số lượng điều tra của cơ quan nghiên cứu , cơ quan thống kê hay ta phải xác định lấy.
Đánh giá kết quả thu được, ta sẽ thấy có hay không có chỗ đứng cho doanh nghiệp mới trên từng khu vực thị trường và nếu có thì ở đâu, trong lĩnh vực nào nghành nào.
*Phương pháp “phân chia khu vực”
Phương pháp này có hai bước cần triển khai:
Bước một, xem xét toàn bộ thị trường về một sản phẩm hàng hoá dịch vụ cụ thể.
Bước hai, phân biệt các dạng (khu vực) khách hàng khác nhau và mức độ thoả mãn nhu cầu của họ.
Phương pháp “phân chia khu vực” có tác dụng để chỉ ra các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp (đặc biệt về hàng hoá , đặc biệt về dịch vụ sử dụng, đặc biệt về cách bán hàng...). Trên thực tế không thể có một doanh nghệp nào( dù lớn đến đâu chăng nữa) có thể mang lại mọi sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho khách hàng vào mọi thời điểm. Do vậy trên thị trường dù đã có rất đông các doanh nghiệp cùng loại ,vẫn có thể có những cơ hội nếu ta biết chọn các dấu hiệu phù hợp với những bước đi hợp lý.Phương pháp này có một số điểm giống với phương pháp “điểm bão hoà phạm vi thị trường” ngay cả khi nó chỉ ra rằng thị trường “đã đủ các điểm kinh doanh” cho một lĩnh vực nào đó thì bằng phương pháp “phân chia khu vực” vẫn có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh nhất định nếu khu vực này còn nhiều người có thu nhập cao với những nhu cầu đặc biệt riêng chưa đựơc thoả mãn.
1.4- Lựa chọn cơ hội kinh doanh
1.4.1 Xác định khả năng thâm nhập thị trường
Trong bước này ta phải lập một một danh sách các lĩnh vực mà ở đó nhu cầu của người tiêu dùng chưa được thoả mãn hay thoả mãn chưa đủ. Điều này được thể hiện ở khối...
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội Luận văn Kinh tế 0
D Ảnh hưởng phi tuyến của truyền dẫn sóng vô tuyến qua sợi quang trong hệ thống 5G Công nghệ thông tin 0
D Những ảnh hưởng của game online đối với sinh viên trường đại học thủ dầu một Luận văn Sư phạm 0
D những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phòng trọ của sinh viên ngoại trú Khoa học Tự nhiên 0
D Phân tích ảnh hưởng của Nhóm tham khảo tới việc lựa chọn hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng trên thị trường Hà Nội Luận văn Kinh tế 0
D phân tích ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến hành vi tiêu dùng sản phẩm điện thoại samsung Luận văn Kinh tế 0
D Ảnh hưởng của việc sử dụng facebook đến mạng lưới quan hệ xã hội của thanh niên Hà Nội hiện nay Văn hóa, Xã hội 0
D Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của măng tây xanh trồng tại Thái Nguyên Nông Lâm Thủy sản 0
D Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến prôtein sữa trong quá trình bảo quản, chế biến Khoa học Tự nhiên 0
D Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top