trungcpm

New Member
Link tải miễn phí Luận văn:Ảnh hưởng của năng lực người giảng viên đến tính tích cực học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Ảnh hưởng của mạng xã hội facebook tới hoạt hoạt động học tập của sinh viên trường đại học tôn đức thắng hiện nay Văn hóa, Xã hội 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng đối với sản phẩm bia trên địa bàn thành phố nha trang Luận văn Kinh tế 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone của người tiêu dùng tại khu vực Tp. HCM Luận văn Kinh tế 0
D NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI TIÊU DÙNG sản PHẨM BIA sài gòn của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại thành phố quảng ngãi Luận văn Kinh tế 0
D ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃI CHÔN LẤP RÁC XUÂN SƠN, HÀ NỘI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Khoa học Tự nhiên 1
D Chương 1: Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của Ngân hàng Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến Viettel Luận văn Kinh tế 0
D Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp Hồ Chí Minh Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng Luận văn Kinh tế 0
A các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe máy của người tiêu dùng tại thành phố nha trang Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top