at1_007

New Member
bạn phải lập trình thường xuyên trên máy tính mỗi ngày,mình cũng vừa từng học,khó lắm đó bạn,ko dễ đâu,phải kiên trì mới được.
 

Ramkute_3kblog

New Member
bạn phải lập trình thường xuyên trên máy tính mỗi ngày,mình cũng vừa từng học,khó lắm đó bạn,ko dễ đâu,phải kiên trì mới được.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top