rose_2005

New Member

Download miễn phí 500 câu trắc nghiêm Địa 12

Câu 312: Sự phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã
hội là dựa vào:
a. Nguồn gốc
b. Tính chất tác động của nguồn lực
c. Dân số và nguồn lao động
d. Chính sách và xu thế phát triển
Câu 313: Nguồn lực góp phần định hướng có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế và xây dựng
các mối quan hệ song phương hay đa phương của một quốc gia là:
a. Tự nhiên b. Vị trí địa lí
c. Thị trường d. Vốn
Câu 314: Nguồn lực được xác định là điều kiện cần cho quá trình sản xuất:
a. Vị trí địa lí b. Dân cư và nguồn lao động
c. Tài nguyên thiên nhiên d. Đường lối chính sách
Câu 315: Vai trò của nguồn lao động với việc phát triển kinh tế được thể hiện ở khía cạnh:
a. Là yếu tố đâu vào của hoạt động kinh tế, góp phần tạo ra sản phẩm
b. Tham gia tạo cầu cho nền kinh tế
c. Cả hai đều sai
d. Cả hai đều đúngĐể tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

áp:
a. Tăng lên
b. Giảm đi
c. Không tăng, không giảm
d. Chỉ giảm khi nhiệt độ tăng lên chưa đạt đến 30oC
Câu 175: Nguyên nhân khiến khí áp giảm khi nhiệt độ tăng là do:
a. Không khí nở ra, tỉ trọng giảm đi
b. Các phân tử chuyển động với vận tốc lớn hơn
c. Không khí co lại
d. Ý a và b đúng
Câu 176: Hiện tượng xảy ra khi nhiệt độ giảm là:
a. Không khí co lại, tỉ trọng giảm nên khí áp tăng
b. . Không khí nở ra, tỉ trọng giảm nên khí áp tăng
c. Không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng
d. Không khí nở ra, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng
Câu 177: Khi không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp sẽ:
a. Giảm do không khí chứa hơi nước nhẹ hơn không khí khô
b. Tăng do mật độ phân tử trong không khí tăng lên
c. Tăng do không khí chứa nhiều hơi nước nặng hơn không khí khô
d. Ý b và c đúng
Câu 178: Trong năm, các đai khí áp có sự dịch chuyển theo vĩ độ thể hiện:
a. Dịch chuyển về phía Bắc vào tháng 7 và về phía Nam vào tháng 1
b. Dịch chuyển về phía Nam vào tháng 7 và về phía Bắc vào tháng 1
c. Các đai áp thấp luôn có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc
d. Các đai áp cao luôn có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc
Câu 179: Sự dịch chuyển các đai áp trên Trái Đất chủ yếu là do nguyên nhân:
a. Sự thay đổi độ ẩm
b. Sự thay đổi của hướng gió mùa
c. Sự thay đổi nhiệt độ giữa lục địa và đại dương
d. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm
Câu 180: Gió Tây ôn đới có nguồn gốc xuất phát từ:
a. Các khu áp thấp ở 2 chí tuyến về phía vùng áp thấp ôn đới
b. Các khu áp cao ở 2 chí tuyến về phía vùng áp thấp xích đạo
c. Các khu áp cao ở 2 chí tuyến về phía vùng áp thấp ôn đới
d. Các khu áp thấp ở 2 chí tuyến về phía vùng áp thấp xích đạo
Câu 181: Hai tên gọi của gió Tây ôn đới là:
a. Hoạt động mạnh ở ôn đới với hướng chủ yếu là hướng Tây
b. Thổi chủ yếu ở phương Tây
c. Thổi theo hướng chính Tây
d. Ý a và b đúng
Câu 182: Hướng thổi thường xuyên của gió Tây ôn đới ở 2 bán cầu là:
a. Tây Bắc ở bán cầu Bắc và Tây Nam ở bán cầu Nam
b. Tây Nam ở bán cầu Bắc và Tây Bắc ở bán cầu Nam
c. Tây Bắc ở cả 2 bán cầu
d. Tây Nam ở cả 1 bán cầu
Câu 183: Các khu áp cao thường có mưa rất ít hay không có mưa do:
a. Chỉ có không khí khô bốc lên cao
b. Không khí ẩm không bốc lên được lại chỉ có gió thổi đi
c. Có ít gió thổi đến
d. Nằm sâu trong lục địa
Câu 184: Các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do:
a. Đây là khu vực nhận được nguồn bức xạ từ Mặt Trời lớn
b. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh
c. Đây là khu vực áp cao
d. Có lớp phủ thực vật thưa thớt
Câu 185: Frông nóng là:
a. Frông sinh ra khi 2 khối khí tiếp xúc nhau
b. Frông hình thành khi1 khối không khí nóng chủ động đẩy lùi khối không khí lạnh
c. Frông hình thành khi1 khối không khí nóng bị 1 khối không khí lạnh đẩy lùi
d. Frông hình thành ở xứ nóng
Câu 186: Frông lạnh là frông hình thành:
a. Ở vùng hàn đới
b. Khi 1 khối không khí lạnh chủ động đẩy lùi khối không khí nóng
c. Khi 1 khối không khí lạnh bị 1 khối không khí nóng đẩy lùi
d. Ý a và b đúng
Câu 187: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:
a. Chỉ có frông nóng gây mưa còn frông lạnh không gây mưa
b. Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, gây mưa
c. Khi xuất hiện frông, không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh
d. Khi xuất hiện frông, không khí sẽ có sự nhiễu động mạnh
Câu 188: Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện của:
a. Frông cực b. Frông nóng
c. Frông lạnh d. Dải hội tụ nhiệt đới
Câu 189: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc:
a. Từ đại dương do gió thổi đến b. Từ nước ngầm bốc lên
c. Từ hồ ao, rừng cây… bốc lên d. Ý b và c đúng
Câu 190: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch thường mưa ít vì:
a. Gió Mậu dịch chủ yếu là gió khô
b. Gió Mậu dịch không thổi qua đại dương
c. Gió Mậu dịch thổi yếu
d. Tất cả các ý trên
Câu 191: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có lượng mưa lớn vì:
a. Gió mùa mùa Đông thường đem mưa đến
b. Gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào thường xuyên đem mưa đến
c. Cả gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa Đông đều đem mưa lớn đến
d. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp
Câu 192: Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước
cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là:
a. Gió mùa b. Gió Mậu dịch
c. Gió đất, gió biển d. Gió Tây ôn đới
Câu 193: Các khu vực nằm gần nơi có dòng biển nóng đi qua thường mưa nhiều vì:
a. Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước và nếu được gió thổi từ trong lục địa sẽ gây
mưa
b. Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa và gây mưa
c. Ven dòng sông nóng là các khu áp thấp
d. Ý b và c đúng
Câu 194: Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như:
a. Tây Âu, Đông Braxin
b. Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ
c. Tây Âu, Đông Nam Á
d. Đông Á, Đông Phi
Câu 195: Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là:
a. Atacama, Namíp b. Gôbi, Namíp
c. Atacama, Sahara d. Namíp, Taclamacan
Câu 196: Độ cao địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa thể hiện qua đặc điểm:
a. Càng lên cao lượng mưa càng tăng
b. Trong một giới hạn độ cao nhất định, lượng mưa tăng theo độ cao địa hình
c. Càng lên cao lượng mưa càng giảm
d. Trên đỉnh núi thường mưa nhiều hơn so với sườn núi và chân núi
Câu 197: Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế… đều nằm ở khu
vực:
a. Khuất gió
b. Đón gió
c. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp
d. Chịu tác động của gió mùa
Câu 198: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện:
a. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến
b. Mưa nhiều ở ôn đới
c. Mưa ít ở cực
d. Tất cả các ý trên
Câu 199: Xích đạo là khu vực có mưa nhiều nhất trên Trái Đất chủ yếu do:
a. Là khu áp thấp nhiệt lực, không khí liên tục bốc lên cao hình thành mây gây mưa
b. Tỉ lệ diện tích đại dương so với diện tích lục địa lớn
c. Là nơi thường xuyên chịu tác động của frông, có nhiều dòng biển nóng
d. Tất cả các ý trên
Câu 200: Theo các phân loại của Alixốp, số lượng các đới khí hậu trên Trái Đất là:
a. 5 đới b. 6 đới
c. 7 đới d. 4 đới
Câu 201:Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất phân bố ở:
a. Các biển, đại dương b. Trên lục địa
c. Trong khí quyển d. Tất cả các ý trên
Câu 202: Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là:
a. Năng lượng gió b. Năng lượng thuỷ triều
c. Năng lượng bức xạ Mặt Trời d. Năng lưongk địa nhiệt
Câu 203: Phần lớn nước tren lục địa tồn tạo dưới dạng:
a. Nước của các con sông b. Nước ở dạng băng tuyết
c. Nước ngầm d. Nước ao. hồ, đầm
Câu 204: Đại bộ nước ngầm trên lục địa có nguồn gốc từ :
a. Nước trên mặt thấm xuống
b. Nước ở biển, đại dương thấm vào
c. N
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top