daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

( Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: ( 2 điểm)
a/ Tìm x, biết:
200 – 18 : ( 40 x – 1 ) – 28 = 166
b/ Tính nhanh:

Câu 2: ( 1,5 điểm)
Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho:
5 =

Câu 3: ( 2 điểm)
Một con vịt trời đang bay bỗng gặp một đàn vịt trời bay theo chiều ngược lại, bèn cất tiếng chào : “ Chào 100 bạn !”
Con vịt trời đầu đàn đáp lại: “ Chào bạn! Nhưng bạn nhầm rồi, chúng tui không phải có trăm đâu, mà tất cả chúng tui cộng thêm tất cả chúng tui một lần nữa, cộng thêm chúng tôi, rồi thêm chúng tui và cả bạn nữa mới đủ 100”. Em hãy tính xem đàn vịt trời có bao nhiêu con?

Câu 4: ( 2 điểm)
Bác Ba có 2 thúng đựng đầy quýt như nhau và 5 rổ đựng đầy cam như nhau đem bán ở chợ. Số quả quýt ở mỗi thúng gấp 3 lần số quả cam ở mỗi rổ. Bác đã bán mỗi thúng quýt 14 quả và mỗi rổ cam 2 quả thì thấy rằng số quả cam còn lại ở các rổ bằng số quả quýt còn lại trong các thúng. Hỏi bác Ba đã đem bán bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt ?

Câu 5:( 2,5 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Nếu mở rộng thêm mỗi chiều 2 m thì diện tích tăng thêm 64 m 2.
Tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng?

Phòng GD- ĐT Đề thi giao lưu học sinh giỏi
Vĩnh tường Môn: toán lớp 4
Năm học : 20.....-20..........
( Thời gian làm bài 90 phút)

đề bài:
Câu 1 ( 4 điểm):
Tìm x, biết:
a. 35 + x 12 = 83
b. (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + ............... + (x + 19) = 110.
Câu 2 (2điểm):
Em hãy sắp xếp các số sau thành dãy số có quy luật và chỉ rõ quy luật:
3 ; 8 ; 608 ; 68 ; 23 ; 203.
Câu 3 ( 3 điểm):
Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng như đọc ngược có giá trị không đổi.
Câu 4 (4 điểm):
Lớp 4A và lớp 4B mua tất cả 64 quyển sách Toán. Nếu lớp 4A chuyển cho lớp 4B 5 quyển và lớp 4B trả lại cho lớp 4A 3 quyển thì hai lớp có số sách bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi lớp mua bao nhiêu quyển sách Toán?
Câu 5 ( 5 điểm):
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 240m được ngăn theo chiều rộng thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật ban đầu?
Câu 6 (2 điểm):
Điền số thích hợp theo mẫu ( Trình bày cách làm):


Câu 1 : Tính nhanh : a,
b. 1151 + 1152 -1153-1154+1155 + 1156 +.........+ 11 999 + 12 000

Câu 2 : Một đàn vịt được nhốt trong lồng. Nếu mỗi lồng nhốt 4 con thì còn thừa 3 con. nếu mỗi lồng nhốt 5 con thì thừa 1 lồng. Hỏi có bao nhiêu vịt và bao nhiêu lồng ?

Câu 3 : Bố hơn con 30 tuổi, biết tuổi con bằng tuổi bố và bằng tuôpỉ ông. Tính tuổi mỗi người hiện nay .

Câu 4 : Sân trường hình chữ nhật có chu vi là 300m. nếu giảm chiều dài10m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích của sân không đổi. Tính diện tích của sân .
-------------------------------------------Phòng GD- ĐT Đề thi giao lưu học sinh giỏi
Vĩnh tường Môn: toán lớp 4
Năm học : 20.....-20..........
( Thời gian làm bài 90 phút)


Câu 1 : Tính nhanh : a. b,
Câu 2 : Không quy đồng mẫu số hay tử số. Hãy so sánh các cặp phân số sau :
a. và b. và
Câu 3 : Tìm số có 4 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn gấp 5 lần số nhânh được khi viết thêm chữ số 1 vào bên phải số phải tìm .
Câu 4 : Khi nhân 1 số với 102, một nạm học sinh đã quên nên viết tích riêng thứ ba lùi sang phải một hàng so với tích riêng thứ nhất nên kết quả tìm được là 12 276 . Tìm phép nhân đúng .

Câu 5 : Ba xe ô tô chử 147 học sinh đi du lịch. Hỏi mỗi xe phải chở bao nhiêu em ? Biết số học sinh ở xe 1 bằng số học sinh ở xe thứ hai và bằng số học sinh ở xe thứ ba.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top