tctuvan

New Member
36 BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN giúp các ban ôn tập tốt hơn.

Bài 1
Một dự án mua thiết bị của công ty Mekong có số liệu dự toán như sau:
Chi phí mua thiết bị là 12000 USD, Chi phí vận chuyển và lắp đặt 1000 USD. Sau 5 năm sử dụng giá trị tài sản còn lại 3.000 USD và được thanh lý bằng đúng giá đó. Tài sản được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 5 năm sử dụng. Dự tính năm đầu tiên, Công ty bán được 7500 sp với giá 2 USD/sp. Chi phí dự tính năm đầu tiên là 10.000 USD (chưa tính khấu hao). Doanh thu và chi phí dự kiến hàng năm tăng 5%. Đời sống của dự án là 5 năm. Chi phí sử dụng vốn của dự án là 12%/năm. Thuế suất TNDN là 25%. Nhu cầu VLĐR của dự án như sau:
Năm 0 1 2 3 4 5
VLĐR 1500 4000 4200 4400 3700 0
Yêu cầu:
1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến của dự án
2. Lập báo cáo ngân lưu dự kiến của dự án
3. Thẩm định dự án theo các tiêu chí NPV, PI, PP

Bài 2:
Năm 2006, Công ty ABT xem xét khả năng đầu tư một nhà máy sản xuất máy tính xách tay với 100% vốn chủ sở hữu. Công ty đã thuê một nhà tư vấn dự án để nghiên cứu tiền khả thi dự án này với chi phí là 50.000 USD.
Hiện công ty đang có một nhà xưởng đã xây dựng hoàn chỉnh tại Khu công nghiệp phần mềm Quang Trung. Nhà xưởng này hiện đang được cho thuê với giá 115.500 USD. Nếu thực hiện dự án, công ty sẽ kết thúc hợp đồng thuê và dùng nhà xưởng này làm nơi sản xuất cho dự án mới.
Chi phí mua máy móc thiết bị là 5.700.000 USD. Chi phí vận chuyển và lắp đặt là 10.000 USD. Thời gian sử dụng máy móc thiết bị dự tính là 5 năm. Toàn bộ máy móc thiết bị được tính khấu hao đều trong 5 năm (tức là khấu hao theo đường thẳng).
Phòng tiếp thị của công ty sau khi nghiên cứu thị trường đã đưa ra kết quả dự báo với mức độ tin cậy khá cao như sau: số lượng bán ra trung bình hàng năm sẽ là 4.900 máy, giá bán trung bình là 1.200 USD/máy. Các số liệu này không đổi trong suốt 5 năm hoạt động của dự án.
Phòng tài chính kế toán của công ty ước lượng chi phí hoạt động trung bình (chưa kể khấu hao) của dự án sẽ là 2.500.000 USD/năm. Dự án sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2007.
Thuế suất thuế thu nhập công ty là 25%. Lãi suất chiết khấu : 20%
Yêu cầu:
1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến của dự án
2. Lập báo cáo ngân lưu dự kiến của dự án
3. Xác định thời gian hòan vốn có chiết khấu của dự án
4. Thẩm định dự án theo tiêu chí NPV

Bài 3: Doanh nghiệp X đang xem xét đầu tư 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 2 tỷ triệu đồng trong đó đầu tư TSCĐ là 1.8 tỷ và vốn lưu động ròng ban đầu là 0.2. Dự án tồn tại trong 4 năm. TSCĐ được khấu hao với tỷ lệ bình quân 20%/năm và khi dự án kết thúc được bán với giá thị trường là 390 triệu.
Cho biết các thông tin khác như sau:
- Doanh thu mỗi năm là 2100 triệu
- Chi phí hoạt dộng mỗi năm là 50% doanh thu
- Chi phí quảng cáo mỗi năm là 100 triệu
- Chi phí khác không kể khấu hao và lãi vay là 50 triệu
- Thuế thu nhập DN: 40%
- Vốn lưu động ròng được tài trợ hòan toàn bằng vốn chủ sở hữu
- TSCĐ được tài trợ 40% từ đi vay và 60% vốn chủ sở hữu
- Tiền vay được thanh toán theo niên kim cố định (thanh toán gốc và lãi hàng năm bằng nhau) với lãi suất 10%/năm
- Tỷ lệ chiết khấu: 13%
Yêu cầu:
1. Xác định số vốn vay của dự án
2. Lập bảng thanh toán gốc lãi của dự án
3. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của dự án
4. Xác định dòng tiền của dự án
5. Tính NPV

Bài 4: Công ty R&D đang sử dụng một thiết bị máy đã được mua từ 10 năm trước đây với giá gốc ban đầu là 7500 USD. Thiết bị máy có thời hạn sử dụng là 15 năm (vào thời điểm mua máy). Thiết bị máy được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top