daigai

Well-Known Member
Chia sẻ bài giải
TRẢ LỜI 120 CÂU HỎI
VẤN ĐÁP GIAO DỊCH TMQT
Đây là phần tập hợp các câu trả lời cho bộ 120 câu hỏi GD mà chúng ta có
được thực hiện bởi nhóm mình gồm 4 người: Lê Huyền, Chi, Ngọc và Ngọc Huyền,
kinh tể đổi ngoại k48. Phần trả lời còn nhiều thiếu sót, trong quá trình tham khảo
các bạn hãy chủ động bổ sung vào những phần đó. Và nếu bạn nào có thiện ỷ giúp
hoàn thành bộ trả lời này thì xỉn email vào địa chỉ:
sinhvỉenngoaỉthuong4 7(ậ),gmaiỉ. com. Chủng mình xin chân thành cảm 072ệ Chúc
các bạn có một kỳ thi thành công /
l ẳCác bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?
* Trong hợp đồng xuất khẩu:
- Giục người mua mở thư tín dụngệ
- Xin giấy phép xuất khẩu.
- Chuẩn bị hàng hóa.
Thuê tàu và lưu cước.
- Mua bảo hiểm cho hàng hóa.
- Kiểm dịch và kiểm nghiệm hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa .
- Làm thủ tục hải quan.
- Giao hàng.
- Thanh toán.
- Giải quyết khiếu nạiệ
* Trong hợp đồng nhập khẩu:
- Xin giấy phép nhập khẩu.
- Tiến hành các thủ tục thuộc nghĩa vụ thanh toán.
- Thuê tàu/ lưu cước.
- Mua bảo hiểm.
- Thông quan nhập khẩu hàng hóa.
2ềSo sánh đấu giá và đấu thầu.
Đâu giá Đâu thâu
+ PT giao dịch đặc biệt được tô chức + ĐT hh/dv là hoạt động TM, theo đó


Link download cho anh em ketnooi

Nhớ thank mình nhé
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top