Kết quả tìm kiếm

 1. D

  CƠ SỞ LÝ LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối CƠ SỞ LÝ LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế là một phương thức chủ yếu và là xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện nay. Trong xu thế này, sự...
 2. D

  Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Melia Hà Nội

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Ngày nay nước ta đang tiến hành đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Sự tham gia của các ngành kinh tế đối với sự nghiệp trên của đất nước là tối quan trọng. Hoà cùng với xu hướng phát triển của các ngành kinh tế khác, ngành du lịch nước...
 3. D

  Chính sách đối ngoại việt nam – trung quốc trong giai đoạn hiện nay

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Tính cấp thiết của đề tài Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc luôn là chủ đề nóng bỏng trong suốt 4000 năm lịch sử của Việt Nam. Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng chung nhau về biên giới (trên đường bộ và đường biển), lại có quá trình gắn bó tương...
 4. D

  Phát triển dịch vụ Logistics tại Singapore bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1 1.Tính cấp thiết của đề tài và câu hỏi nghiên cứu............................................. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên...
 5. D

  Thực trạng phát triển hoạt động logistics của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt nam

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ..............2 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ..........2 1.Khái niệm dịch vụ logistics...............................................................................2 2.Lịch sử...
 6. D

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Vinamilk

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Môn: Lý thuyết tổ chức và thiết kế tổ chức Đề bài: Xác định một tổ chức mà anh (chị) quan tâm. - Hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức đó. - Dựa vào yếu tố ảnh hưởng, hãy xác định mô hình cơ cấu tổ chức tổng quát phù hợp cho tổ...
 7. D

  Mối quan hệ giữa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối LỜI MỞI ĐẦU Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III , Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, lịch sử 30 năm đấu tranh của Đảng đã dạy cho chúng ta rằng: “Thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp vô sản và...
 8. D

  Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối LỜI CAM ðOAN ............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN.................................................................................................. ii MỤC LỤC...
 9. D

  hoàn thiện công tác tạo nguồn nguyên liệu mía tại công ty cổ phần mía đường lam sơn

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Để một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì có rất nhiều yếu tố đóng góp vào sự thành công ấy. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp sản xuất, nhất là doanh nghiệp sản...
 10. D

  Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế - Các biện pháp điều chỉnh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế - Các biện pháp điều chỉnh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, đều thực hiện...
 11. D

  Phân tích mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Sứ mệnh và chiến lược của tổ chức đặt ra các yêu cầu về nguồn nhân lực như các kỹ năng cần thiết, thái độ làm việc của nhân viên và các yếu tố thuộc về văn hoá của tổ chức, và yêu cầu nguồn nhân lực phải đáp ứng.  Dùng chiến lược kinh doanh để điều...
 12. D

  Vận dụng mô hình mundell-fleming để phân tích tác động của chính sách tài khóa

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối vận dụng mô hình mundell-fleming để phân tích tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với xuất nhập khẩu việt nam 2012 LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………… ……………… ………3 NỘI DUNG……………………………………………… …………………… ………4 N………………………………………………… ………………...
 13. D

  Hệ thống vận chuyển đóng vai trò là lợi thế cạnh tranh trong phát triển điểm đến Du lịch

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Hệ thống vận chuyển đóng vai trò là lợi thế cạnh tranh trong phát triển điểm đến Du lịch 1. TỔNG QUAN 1 SỐ KHÁI NIỆM: Lợi thế cạnh tranh: là thế mạnh của DN (điểm đến) so với DN khác mà nhờ đó làm tăng khả năng cạnh tranh của DN. Khách hàng khi lựa...
 14. D

  Ebook Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng Trong hoạt động thực tiễn của mình , con người bắt buộc phải tiếp xúc với các biến cố ngẫu nhiên không thể dự đoán trước được. Một lĩnh vực của Toán học có...
 15. D

  Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ...
 16. D

  Vận tải đa phương thức Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Ở VIỆT NAM 4 I. Thể chế và pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến vận tải đa phương thức 4 1. Một số khái niệm vận tải đa phương thức theo luật pháp Việt Nam...
 17. D

  Thực trạng vận tải đa phương tiện tại Việt Nam

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Bài Làm Chương I: Tổng quan về vận tải đa phương thức. I. Khái niệm vận tải đa phương thức. - Để hiểu rõ về vận tải đa phương thức thì cần phân biệt vận tải đa phương thức với dịch vụ vận tải biển. - Vận tải đa phương thức quốc tế: là sự vận chuyển...
 18. D

  Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại điện tử ở Việt Nam

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại điện tử ở Việt Nam MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TRANH...
 19. D

  vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của doanh thu của ngân hàng Ngoại thương Việt nam giai đoạn 2000-2009

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của doanh thu của ngân hàng Ngoại thương Việt nam giai đoạn 2000-2009 MỤC LỤC Lời mở đầu 3 Chương I: Lí luận chung về phương pháp thống kê 4 1.Vai trò của thống kê 4 2 . Các chỉ tiêu...
 20. D

  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS

  Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án * Các mục tiêu nghiên cứu của luận án: Luận án nghiên cứu đánh giá một số CLĐN và xem xét các giải pháp nâng cao CLĐN trong lưới phân phối với các mục...
Top