| Đăng nhập qua LiketLy 

Pigkachu
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Pigkachu Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
11/02/2015 04:22 am
 
tuandatico  
315
09/03/2012 09:55 am
 
nhockpun  
300
Từ khóa
Thống kê
Game Title Pigkachu
Play Count 2174
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Trí tuệ
Điểm 2
Current rating 3.7/5
Yêu thích 1