| Đăng nhập qua LiketLy 

Chinese Chili Chicken
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Từ khóa
Thống kê
Game Title Chinese Chili Chicken
Play Count 416
High Scoring: Không
Folder: Game nhỏGame Thời trang
Điểm 0
Current rating 0/5

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
....::::::::::: TOP 3 :::::::::::....
Player: xuanphuong
Điểm: 990
ProGamerPlayer: duchieunguyen
Điểm: 720
ProGamerPlayer: laptopcu24h
Điểm: 705
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!