| Đăng nhập qua LiketLy 

Hammer Elves | Hammer Elves
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Từ khóa
Thống kê
Game Title Hammer Elves | Hammer Elves
Play Count 359
High Scoring: Không
Folder: Game nhỏGame Đối kháng
Điểm 0
Current rating 0/5