| Đăng nhập qua LiketLy 

Tay súng oai hùng
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Tay súng oai hùng Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
02/22/2012 03:33 pm
 
timlaibautroi14789  
31190
12/12/2012 01:14 pm
 
chaudieuwadi  
7481
01/18/2012 02:23 pm
 
avrillavigne  
4483
04/14/2012 06:35 am
 
giaycao  
4003
09/15/2012 03:41 pm
 
nhockpun  
220
Từ khóa
Thống kê
Game Title Tay súng oai hùng
Play Count 3420
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 5
Current rating 0/5

Nhà tài trợ

Xe Audi

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
....::::::::::: TOP 3 :::::::::::....
Player: jayji
Điểm: 90
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!