| Đăng nhập qua LiketLy 

Running Blue | Chạy Blue
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Running Blue | Chạy Blue
Play Count 755
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 0
Current rating 0/5