| Đăng nhập qua LiketLy 

Râu đỏ săn vàng
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Râu đỏ săn vàng Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
09/10/2012 10:32 am
 
nhockpun  
150
Từ khóa
Thống kê
Game Title Râu đỏ săn vàng
Play Count 1016
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 1
Current rating 0/5