| Đăng nhập qua LiketLy 

Hai lúa nhảy Audition
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Hai lúa nhảy Audition Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
12/31/2012 01:36 pm
 
lamuathu  
33
Từ khóa
Thống kê
Game Title Hai lúa nhảy Audition
Play Count 3313
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 1
Current rating 0/5

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
....::::::::::: TOP 3 :::::::::::....
Player: bientapvien01
Điểm: 529900
ProGamerPlayer: hoanghuongthuy3101
Điểm: 224500
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!