| Đăng nhập qua LiketLy 

Đặc công 2
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Đặc công 2
Play Count 4593
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 0
Current rating 2/5
Yêu thích 1