| Đăng nhập qua LiketLy 

Bảo vệ thành Cổ Loa
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Bảo vệ thành Cổ Loa Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
08/24/2012 07:02 am
 
nhockpun  
8640
Từ khóa
Thống kê
Game Title Bảo vệ thành Cổ Loa
Play Count 3981
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 1
Current rating 4.5/5
Yêu thích 1