| Đăng nhập qua LiketLy 

Bảo vệ hải phận
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Bảo vệ hải phận Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
10/08/2012 03:55 pm
 
andyboy  
130
06/20/2012 06:01 am
 
daiphatcorp  
90
01/19/2012 02:42 am
 
tronghieu1007  
70
04/30/2012 01:47 pm
 
cuongdoananh  
50
10/26/2012 08:59 am
 
trungpro123  
40
09/28/2012 04:16 pm
 
anhtrai18k  
40
06/18/2012 07:47 am
 
lequangsam  
30
04/14/2012 06:38 am
 
giaycao  
30
03/25/2012 08:46 am
 
windy_field  
30
Từ khóa
Thống kê
Game Title Bảo vệ hải phận
Play Count 4843
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 9
Current rating 0/5

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
Tiêu Điểm 3D

Tiêu Điểm 3D

Đã chơi: 1072
COTW_PLAYNOW

....::::::::::: TOP 3 :::::::::::....
Player: xaydahcq
Điểm: 10748
ProGamerPlayer: hoangh
Điểm: 6929
ProGamerPlayer: tctuvan
Điểm: 5980
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!