| Đăng nhập qua LiketLy 

Đào vàng 3
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Đào vàng 3
Play Count 804
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 0
Current rating 0/5