| Đăng nhập qua LiketLy 

Santa Present Shoot
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Santa Present Shoot
Play Count 388
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Giáng sinh
Điểm 0
Current rating 0/5