| Đăng nhập qua LiketLy 

Upgrade Complete! | Nâng cấp hoàn tất!
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Upgrade Complete! | Nâng cấp hoàn tất!
Play Count 650
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Bắn súng
Điểm 0
Current rating 0/5