| Đăng nhập qua LiketLy 

Sky Pirates | Sky Pirates
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Sky Pirates | Sky Pirates Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
06/03/2011 01:56 pm
 
jayji  
90
Từ khóa
Thống kê
Game Title Sky Pirates | Sky Pirates
Play Count 787
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Bắn súng
Điểm 1
Current rating 5/5

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
Bikini

Bikini

Đã chơi: 1965
COTW_PLAYNOW

....::::::::::: TOP 3 :::::::::::....
Player: nhockpun
Điểm: 157
ProGamerPlayer: tiendung6891
Điểm: 138
ProGamerPlayer: lilshadyhpv112
Điểm: 134
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!